ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

BATUI
Chứng Thực

batui
(nguyen thanh tai)
Điểm Uy Tín:
4160
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
12/17/07
Ngày Chơi:
10/20/20 [ 17 Giờ trước ]


Xem những bài viết của batuiCờ Tướng
Đẳng Cấp 6
Điểm: 4240
Online 14 Giờ trước
Channel 2000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (13)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 7
Icon
1
1
Điểm
4240
700
Điểm Uy Tín
4160
700
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
batui 1 - 0 phao1977 16 Giờ trước
batui 1 - 0 hoahongnhungpl 16 Giờ trước
batui 1 - 0 thichgaidep 17 Giờ trước
batui 0 - 1 tvd_ok 17 Giờ trước
batui 1 - 0 gangkhoa 17 Giờ trước
batui 0 - 1 xuanxit 17 Giờ trước
batui 0 - 1 hitle 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 phao1977 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 trongmang 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 thilua2011 1 Ngày trước 
batui 0 - 1 nguyenlyban 1 Ngày trước 
batui 0 - 1 phao1977 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 nhanlx 1 Ngày trước 
batui 0 - 1 tmt08 1 Ngày trước 
batui 0 - 1 muonditmemay 1 Ngày trước 
batui 0 - 1 nuvuongcarong 1 Ngày trước 
batui 0 - 1 muongaptriky 1 Ngày trước 
batui 0 - 1 phao1977 2 Ngày trước 
batui 1 - 0 rin_rin 2 Ngày trước 
batui 0 - 1 steven0715 2 Ngày trước 
batui 0 - 1 rin_rin 2 Ngày trước 
batui 0 - 1 steven0715 2 Ngày trước 
batui 1 - 0 rin_rin 2 Ngày trước 
batui 0 - 1 steven0715 2 Ngày trước 
batui 1 - 0 rin_rin 2 Ngày trước 
batui 0 - 1 steven0715 2 Ngày trước 
batui 0 - 1 dothuy456 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 coxomlo68 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 nuvuongcarong 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 oxygencom 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 muonditmemay 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 gangkhoa 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 dung_hoi_b17 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 coxomlo68 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 nuvuongcarong 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 muonditmemay 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 gangkhoa 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 romdot 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 romannguyen 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 muonditmemay 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 chiu_choi_ 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 nuvuongcarong 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 muonditmemay 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 dothe 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 phao1977 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 hitle 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 tvd_ok 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 coxomlo68 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 tvd_ok 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 coxomlo68 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 tvd_ok 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 tranminhvu 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 coxomlo68 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 phao1977 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 nuvuongcarong 4 Ngày trước 
batui 0 - 1 hitle 4 Ngày trước 
batui 0 - 1 romannguyen 4 Ngày trước 
batui 1 - 0 nutactaixuat 4 Ngày trước 
batui 1 - 0 nuvuongcarong 5 Ngày trước 
batui 0 - 1 m10 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 muonditmemay 5 Ngày trước 
batui 0 - 1 muongaptriky 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 co_3_mien 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 nhanlx 5 Ngày trước 
batui 0 - 1 nuvuongcarong 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 muonditmemay 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 dung_hoi_b17 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 coxomlo68 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 nuvuongcarong 5 Ngày trước 
batui 0 - 1 muonditmemay 5 Ngày trước 
batui 0 - 1 muonditmemay 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 nuvuongcarong 6 Ngày trước 
batui 0 - 1 muongaptriky 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 dung_hoi_b17 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 ufo_crash 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 thangvo 6 Ngày trước 
batui 0 - 1 muongaptriky 6 Ngày trước 
batui 0 - 1 muonditmemay 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 dung_hoi_b17 6 Ngày trước 
batui 0 - 1 trieuminh2012 6 Ngày trước 
batui 0 - 1 hungwoos 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 dothe 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 nuvuongcarong 6 Ngày trước 
batui 0 - 1 muonditmemay 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 muongaptriky 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 trieuminh2012 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 romannguyen 6 Ngày trước 
batui 0 - 1 hungwoos 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 muonditmemay 6 Ngày trước 
batui 0 - 1 nghechuot08 6 Ngày trước 
batui 0 - 1 thich_choico 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 dothe 6 Ngày trước 
batui 0 - 1 romannguyen 6 Ngày trước 
batui 0 - 1 hungwoos 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 dothe 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 hungwoos 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 romannguyen 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 hitle 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 hung1975hp 6 Ngày trước 
batui 0 - 1 thich_choico 6 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy