ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

BATUI
Chứng Thực

batui
(nguyen thanh tai)
Điểm Uy Tín:
3861
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
12/17/07
Ngày Chơi:
08/10/20 [ 23 Giờ trước ]


Xem những bài viết của batuiCờ Tướng
Đẳng Cấp 6
Điểm: 4609
Online 19 Giờ trước
Channel 2000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (14)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 7
Icon
1
1
Điểm
4609
700
Điểm Uy Tín
3861
700
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
batui 0 - 1 tvd_ok 19 Giờ trước
batui 0 - 1 dothuy456 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 phuongthuy85 1 Ngày trước 
batui 0 - 1 hoa9999 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 nuvuongcarong 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 muonditmemay 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 trieuminh2012 1 Ngày trước 
batui 0 - 1 nguyenlyban 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 nutactaixuat 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 dothuy456 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 songxa 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 romannguyen 1 Ngày trước 
batui 0 - 1 dothuy456 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 vumyan 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 muonditmemay 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 nuvuongcarong 1 Ngày trước 
batui 0 - 1 vumyan 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 m10 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 nguyenlyban 1 Ngày trước 
batui 0 - 1 vumyan 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 romannguyen 1 Ngày trước 
batui 0 - 1 ranho7mon 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 nguyenlyban 1 Ngày trước 
batui 0 - 1 thanhan68 1 Ngày trước 
batui 0 - 1 songxa 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 mrquan123 1 Ngày trước 
batui 1 - 0 mention 1 Ngày trước 
batui 0 - 1 dothe 2 Ngày trước 
batui 1 - 0 motminhsg 2 Ngày trước 
batui 0 - 1 muonditmemay 2 Ngày trước 
batui 1 - 0 huynhsau 2 Ngày trước 
batui 1 - 0 muonmang_2002 2 Ngày trước 
batui 1 - 0 motminhsg 2 Ngày trước 
batui 1 - 0 huynhsau 2 Ngày trước 
batui 1 - 0 muonditmemay 2 Ngày trước 
batui 1 - 0 ranho7mon 2 Ngày trước 
batui 0 - 1 nuvuongcarong 2 Ngày trước 
batui 1 - 0 hoivan 2 Ngày trước 
batui 1 - 0 muonditmemay 2 Ngày trước 
batui 1 - 0 nguyenlyban 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 dothuy456 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 cuongdao 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 odenn1870 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 coxomlo68 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 nuvuongcarong 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 cuongdao 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 coxomlo68 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 nguyenlyban 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 nuvuongcarong 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 cuongdao 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 dothuy456 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 nuvuongcarong 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 ncov19 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 ufo_crash 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 hung1975hp 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 coxomlo68 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 nguyenlyban 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 hoivan 3 Ngày trước 
batui 0 - 1 coxomlo68 3 Ngày trước 
batui 1 - 0 tannam2803 4 Ngày trước 
batui 0 - 1 mrquan123 4 Ngày trước 
batui 1 - 0 tannam2803 4 Ngày trước 
batui 0 - 1 mrquan123 4 Ngày trước 
batui 1 - 0 be_biii 4 Ngày trước 
batui 0 - 1 romdot 4 Ngày trước 
batui 0 - 1 romannguyen 4 Ngày trước 
batui 1 - 0 mrquan123 4 Ngày trước 
batui 1 - 0 thichgaidep 4 Ngày trước 
batui 1 - 0 ncov19 4 Ngày trước 
batui 0 - 1 gangkhoa 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 motminhsg 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 hung1975hp 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 cuongdao 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 gangkhoa 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 motminhsg 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 rin_rin 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 gangkhoa 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 motminhsg 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 rin_rin 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 thichgaidep 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 songxa 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 cuongdao 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 nguyeneng 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 odenn1870 5 Ngày trước 
batui 0 - 1 cuongdao 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 romdot 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 rin_rin 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 motminhsg 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 a_dong 5 Ngày trước 
batui 0 - 1 romdot 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 taingoc 5 Ngày trước 
batui 1 - 0 window 6 Ngày trước 
batui 0 - 1 nuvuongcarong 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 huynhsau 6 Ngày trước 
batui 0 - 1 muonditmemay 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 nutactaixuat 6 Ngày trước 
batui 0 - 1 virus_vuhan 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 cuongdao 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 huynhsau 6 Ngày trước 
batui 1 - 0 muonditmemay 6 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy