ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

CUTI2014
Chứng Thực

cuti2014
(ti)
Điểm Uy Tín:
1177
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
07/10/14
Ngày Chơi:
10/20/20 [ 6 Giờ trước ]


Xem những bài viết của cuti2014Cờ Tướng
Chinese Chess Player: cuti2014 Đẳng Cấp 0
Điểm: 1777
Online 2 Giờ trước
Channel 2002

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
1777
100
Điểm Uy Tín
1177
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
cuti2014 0 - 1 ttthuynh 2 Giờ trước
cuti2014 1 - 0 ttthuynh 2 Giờ trước
cuti2014 0 - 1 hainguyen7824 2 Giờ trước
cuti2014 0 - 1 hainguyen7824 2 Giờ trước
cuti2014 1 - 0 huy89 16 Giờ trước
cuti2014 1 - 0 nganamthanglong 16 Giờ trước
cuti2014 0 - 1 cocon_bebe 16 Giờ trước
cuti2014 0 - 1 dothe 20 Giờ trước
cuti2014 1 - 0 truckaka 20 Giờ trước
cuti2014 1 - 0 truckaka 20 Giờ trước
cuti2014 1 - 0 thanhnsw 20 Giờ trước
cuti2014 1 - 0 coxomlo68 20 Giờ trước
cuti2014 1 - 0 coxomlo68 21 Giờ trước
cuti2014 0 - 1 coxomlo68 21 Giờ trước
cuti2014 1 - 0 suphu1kiem 1 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 tuanrobe 1 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 fei68 1 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 suphu1kiem 1 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 thanhdx 1 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 hongbang606 1 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 hongbang606 1 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 cocxanh 4 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 binbin08 4 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 romannguyen 4 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 thanhca 4 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 binhtintin 4 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 suphu1kiem 5 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 dunglamemsonhe 5 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 muongaptriky 5 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 muongaptriky 5 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 tathagatha 7 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 huy89 7 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 jadon 8 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 boyproq12 11 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 dat_metallica 14 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 romannguyen 14 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 romannguyen 14 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 rin_rin 14 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 rin_rin 14 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 rin_rin 14 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 romannguyen 14 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 romannguyen 14 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 heosua 15 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 heosua 15 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 xxxx_l 25 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 romannguyen 25 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 huy89 25 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 huy89 25 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 minhhai2008 25 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 thanhan68 25 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 coxomlo68 26 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 thangvo 26 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 nganamthanglong 26 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 huy89 26 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 huy89 26 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 chuachua 27 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 huy89 27 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 huy89 27 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 touran 27 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 caothuvuonchuoi 28 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 romdot 28 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 touran 28 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 wenhao 28 Ngày trước 
cuti2014 0 - 1 hungwoos 28 Ngày trước 
cuti2014 1 - 0 huy89 29 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy