ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

HUYENDAUGAU
Chứng Thực

huyendaugau
(lukas quan)
Điểm Uy Tín:
3107
Giới Tính:
Nữ
Ngày Gia Nhập:
08/11/07
Ngày Chơi:
09/22/20 [ 34 Phút trước ]


Xem những bài viết của huyendaugauCờ Tướng
Chinese Chess Player: huyendaugau Hạng #997 (4)
Đẳng Cấp 10
Điểm: 2389
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (15)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 11
Icon
1
1
Điểm
2389
1100
Điểm Uy Tín
3107
1100
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
huyendaugau 0 - 1 bocap2008 0 Phút trước
huyendaugau 0 - 1 iguread 2 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 dethich_hoisinh 2 Giờ trước
huyendaugau 1 - 0 iguread 2 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 faobinh 5 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 bacbaphi1234 5 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 bacbaphi1234 6 Giờ trước
huyendaugau 1 - 0 khoailang_voito 7 Giờ trước
huyendaugau 1 - 0 bacbaphi1234 7 Giờ trước
huyendaugau 1 - 0 duy_viet 7 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 bacbaphi1234 8 Giờ trước
huyendaugau 1 - 0 dethich_hoisinh 8 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 dethich_hoisinh 8 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 emcuati 17 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 emcuati 17 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 emcuati 17 Giờ trước
huyendaugau 1 - 0 maovuong 17 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 maovuong 17 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 maovuong 17 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 nghia_ger 18 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 recca 18 Giờ trước
huyendaugau 1 - 0 touran 19 Giờ trước
huyendaugau 1 - 0 touran 20 Giờ trước
huyendaugau 1 - 0 doicong 20 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 nghia_ger 20 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 nghia_ger 20 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 thuy_my 21 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 doicong 21 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 doicong 21 Giờ trước
huyendaugau 1 - 0 doicong 22 Giờ trước
huyendaugau 1 - 0 xiga_cuba 22 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 vannhungaydau78 23 Giờ trước
huyendaugau 1 - 0 tiendat_czech 23 Giờ trước
huyendaugau 1 - 0 bidu 23 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 emcuati 23 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 viet_boy_12 23 Giờ trước
huyendaugau 1 - 0 khihandatbac 23 Giờ trước
huyendaugau 0 - 1 nghia_ger 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 games_vui 1 Ngày trước 
huyendaugau 1 - 0 lucky_twin 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 lucky_twin 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 bat_trando 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 bat_trando 1 Ngày trước 
huyendaugau 1 - 0 cuadong2002 1 Ngày trước 
huyendaugau 1 - 0 ngoalongsinh 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 ngoalongsinh 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 ngoalongsinh 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 ngoalongsinh 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 thuy_my 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 co_sinhvien 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 kyphung 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 kyphung 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 kyphung 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 vannhungaydau78 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 vannhungaydau78 1 Ngày trước 
huyendaugau 1 - 0 ngayve 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 nghia_ger 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 nghia_ger 1 Ngày trước 
huyendaugau 1 - 0 maovuong 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 recca 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 recca 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 jadon 1 Ngày trước 
huyendaugau 1 - 0 maovuong 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 maovuong 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 lap_top_thoi 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 thugian 1 Ngày trước 
huyendaugau 1 - 0 lap_top_thoi 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 lap_top_thoi 1 Ngày trước 
huyendaugau 1 - 0 lap_top_thoi 1 Ngày trước 
huyendaugau 1 - 0 emcuati 1 Ngày trước 
huyendaugau 1 - 0 doicong 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 doicong 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 doicong 1 Ngày trước 
huyendaugau 1 - 0 recca 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 recca 1 Ngày trước 
huyendaugau 1 - 0 doicong 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 doicong 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 recca 1 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 bacbaphi1234 3 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 smec_vietchao 3 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 bacbaphi1234 3 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 tiendat_czech 3 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 smec_vietchao 3 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 iguread 3 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 jadon 3 Ngày trước 
huyendaugau 1 - 0 touran 3 Ngày trước 
huyendaugau 1 - 0 thugian 3 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 doicong 3 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 doicong 3 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 doicong 3 Ngày trước 
huyendaugau 1 - 0 muitenxanh 3 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 bachhop1212 3 Ngày trước 
huyendaugau 1 - 0 doicong 3 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 emcuati 3 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 emcuati 3 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 doicong 3 Ngày trước 
huyendaugau 0 - 1 doicong 3 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy