ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

MINHHAI2008
Chứng Thực

minhhai2008
(tominhhai)
Điểm Uy Tín:
3021
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
02/21/08
Ngày Chơi:
10/20/20 [ 4 Giờ trước ]


Xem những bài viết của minhhai2008Cờ Tướng
Chinese Chess Player: minhhai2008 Đẳng Cấp 0
Điểm: 2374
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
2374
100
Điểm Uy Tín
3021
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
minhhai2008 0 - 1 tubui7686 0 Phút trước
minhhai2008 1 - 0 chichung 20 Phút trước
minhhai2008 0 - 1 caothuvuonchuoi 38 Phút trước
minhhai2008 0 - 1 caothuvuonchuoi 52 Phút trước
minhhai2008 1 - 0 thanhca 17 Giờ trước
minhhai2008 1 - 0 romannguyen 18 Giờ trước
minhhai2008 0 - 1 cogai_xauxi 19 Giờ trước
minhhai2008 1 - 0 ecccccccc 19 Giờ trước
minhhai2008 1 - 0 truckaka 20 Giờ trước
minhhai2008 1 - 0 muiten_hoabinh 20 Giờ trước
minhhai2008 1 - 0 huy89 20 Giờ trước
minhhai2008 0 - 1 phao1977 22 Giờ trước
minhhai2008 0 - 1 phao1977 22 Giờ trước
minhhai2008 0 - 1 huy89 1 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 huy89 1 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 phao1977 1 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 ranchiaolang 1 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 caothuvuonchuoi 1 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 ranchiaolang 1 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 ranchiaolang 1 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 thancobatbai123 2 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 thancobatbai123 2 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 dunglamemsonhe 2 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 thancobatbai123 2 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 mention 3 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 caothuvuonchuoi 4 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 ufo_crash 4 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 phao1977 5 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 phao1977 5 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 vhnguyen 5 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 muiten_hoabinh 6 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 touran 6 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 touran 6 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 touran 6 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 huy89 6 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 jadon 7 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 jadon 7 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 jadon 8 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 tuanrobe 8 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 vhnguyen 8 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 tuanrobe 8 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 tuanrobe 8 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 tuanrobe 8 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 cogai_xauxi 8 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 chiu_choi_ 8 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 dunglamemsonhe 8 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 dunglamemsonhe 8 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 ranchiaolang 8 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 vhnguyen 8 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 tuanrobe 9 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 huy89 10 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 huy89 10 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 huy89 10 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 touran 10 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 sontra 10 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 hoahongnhungpl 10 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 huy89 10 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 hongbang606 11 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 hongbang606 11 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 phao1977 11 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 jadon 11 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 jadon 11 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 vhnguyen 11 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 huy89 11 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 huy89 11 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 nguyenduclich 12 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 hitle 12 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 hitle 12 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 truckaka 12 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 phao1977 12 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 huy89 13 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 touran 13 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cogai_xauxi 13 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 saola_chess 13 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 thanhdo 13 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 huy89 13 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 muiten_hoabinh 13 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 hitle 13 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 hoahongnhungpl 13 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 vumyan 13 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 jadon 14 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 jadon 14 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 jadon 14 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 ut_sin 14 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 ut_sin 14 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 nganamthanglong 14 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 huy89 14 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 touran 14 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 touran 14 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 touran 14 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 lycoris 14 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 khihandatbac 14 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 khihandatbac 14 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 khihandatbac 15 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 jadon 15 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 jadon 15 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 khihandatbac 15 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 khihandatbac 15 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 khihandatbac 15 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 khihandatbac 15 Ngày trước Carô
Caro Player: minhhai2008 Đẳng Cấp 0
Điểm: 10

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
10
100
Điểm Uy Tín
3021
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy