ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NEWSTAR2018
Chứng Thực

newstar2018
(Not Duong)
Điểm Uy Tín:
218
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
11/10/18
Ngày Chơi:
10/20/20 [ 3 Giờ trước ]


Xem những bài viết của newstar2018Cờ Tướng
Chinese Chess Player: newstar2018 Đẳng Cấp 0
Điểm: 1584
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
1584
100
Điểm Uy Tín
218
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
newstar2018 0 - 1 hainguyen7824 0 Phút trước
newstar2018 0 - 1 hainguyen7824 0 Phút trước
newstar2018 1 - 0 duongquan 0 Phút trước
newstar2018 1 - 0 hung1975hp 0 Phút trước
newstar2018 1 - 0 tvd_ok 0 Phút trước
newstar2018 0 - 1 chiu_choi_ 0 Phút trước
newstar2018 1 - 0 hainguyen7824 0 Phút trước
newstar2018 1 - 0 tuanrobe 0 Phút trước
newstar2018 0 - 1 ttthuynh 3 Giờ trước
newstar2018 1 - 0 thancobatbai123 3 Giờ trước
newstar2018 0 - 1 thancobatbai123 3 Giờ trước
newstar2018 0 - 1 co_3_mien 3 Giờ trước
newstar2018 0 - 1 co_3_mien 8 Giờ trước
newstar2018 1 - 0 chiu_choi_ 8 Giờ trước
newstar2018 0 - 1 sixhair 9 Giờ trước
newstar2018 0 - 1 romannguyen 9 Giờ trước
newstar2018 0 - 1 doubtless 1 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 doubtless 1 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 motminhsg 24 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 steven0715 24 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 steven0715 24 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 songxa 24 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 ccattbbui 24 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 ccattbbui 24 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 wenhao 24 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 daminh96 25 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 nutactaixuat 25 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 bmw_x5 25 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 trongmang 25 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 yenthanh1916 25 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 virus_vuhan 25 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 sixhair 25 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 hainguyen7824 25 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 thanhn 25 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 hainguyen7824 25 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 thilua2011 25 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 thilua2011 25 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 romannguyen 26 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 romannguyen 26 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 dunglamemsonhe 26 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 romannguyen 26 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 covui2020 26 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 dunglamemsonhe 26 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 covui2020 26 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 virus_vuhan 26 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 covui2020 26 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 steven0715 26 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 heosua 26 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 phao1977 26 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 motminhsg 26 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 chiu_choi_ 26 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 coxomlo68 27 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 chiu_choi_ 27 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 keyboard2020 27 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 keyboard2020 27 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 ut_sin 27 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 ut_sin 27 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 hitle 27 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 ut_sin 27 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 nutactaixuat 27 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 nutactaixuat 27 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 thichgaidep 27 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 coxomlo68 27 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 giaitri2 27 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 toanco 27 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 dunglamemsonhe 27 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 covui2020 27 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 dunglamemsonhe 27 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 rin_rin 27 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 motminhsg 28 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 sixhair 28 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 coxomlo68 28 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 duongquan 28 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 huy89 28 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 duongquan 28 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 hungwoos 28 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 steven0715 28 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 rin_rin 28 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 covui2020 28 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 motminhsg 28 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 tuanrobe 29 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 ranho7mon 29 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 thanhn 29 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 thanhn 29 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 nutactaixuat 29 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 sixhair 29 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 motminhsg 29 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 coxomlo68 29 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 thanhdx 29 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 toanco 29 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 thien_ha 30 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 romannguyen 30 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 romannguyen 30 Ngày trước 
newstar2018 1 - 0 tannam2803 30 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 thien_ha 30 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 thien_ha 30 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 jadon 30 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 dothuy456 30 Ngày trước 
newstar2018 0 - 1 hitle 30 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy