ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NUTACTAIXUAT
Chứng Thực

nutactaixuat
(NuTacTaiXuat)
Điểm Uy Tín:
141
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
05/06/20
Ngày Chơi:
09/22/20 [ 5 Giờ trước ]


Xem những bài viết của nutactaixuatCờ Tướng
Chinese Chess Player: nutactaixuat Đẳng Cấp 0
Điểm: 4357
Online 1 Giờ trước
Channel 2002

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
4357
100
Điểm Uy Tín
141
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
nutactaixuat 1 - 0 touran 2 Giờ trước
nutactaixuat 1 - 0 touran 4 Giờ trước
nutactaixuat 1 - 0 chyew 5 Giờ trước
nutactaixuat 1 - 0 monney2020 6 Giờ trước
nutactaixuat 1 - 0 chiu_choi_ 15 Giờ trước
nutactaixuat 0 - 1 jadon 16 Giờ trước
nutactaixuat 1 - 0 ut_sin 16 Giờ trước
nutactaixuat 1 - 0 newstar2018 16 Giờ trước
nutactaixuat 1 - 0 phattanluong 17 Giờ trước
nutactaixuat 0 - 1 mrquan123 18 Giờ trước
nutactaixuat 1 - 0 mrquan123 18 Giờ trước
nutactaixuat 1 - 0 mrquan123 19 Giờ trước
nutactaixuat 0 - 1 caubai901 19 Giờ trước
nutactaixuat 0 - 1 jadon 19 Giờ trước
nutactaixuat 0 - 1 mrquan123 20 Giờ trước
nutactaixuat 0 - 1 thanhn 20 Giờ trước
nutactaixuat 1 - 0 minhhai2008 1 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 phuongthuy85 1 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 songxa 1 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 chyew 1 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 minhhai2008 1 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 virus_vuhan 1 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 yogurtngon61 1 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 huy89 1 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 motminhsg 2 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 nganamthanglong 2 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 sontra 2 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 di_ve_dau 2 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 di_ve_dau 2 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 hoahongnhungpl 2 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 chiu_choi_ 2 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 coxomlo68 2 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 xxeephao 2 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 chiu_choi_ 2 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 nguyenduclich 2 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 anhsu 2 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 ranho7mon 2 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 hitle 2 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 hitle 2 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 nuvuongcarong 2 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 nuvuongcarong 2 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 rin_rin 3 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 be_biii 3 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 songxa 3 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 huy89 3 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 nguyenduclich 3 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 yenthanh1916 3 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 yenthanh1916 3 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 jadon 3 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 ttthuynh 3 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 bmw_x5 3 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 hoa9999 3 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 hoivan 3 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 hoivan 3 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 virus_vuhan 3 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 thichgaidep 3 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 ranho7mon 3 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 romannguyen 3 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 newstar2018 3 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 huy89 3 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 hitle 4 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 jasonhong 4 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 bmw_x5 4 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 ranho7mon 4 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 hoa9999 4 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 tuoimui 4 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 hoa9999 4 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 songxa 5 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 wenhao 5 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 phao1977 5 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 monney2020 5 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 nguyenlyban 5 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 window 5 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 window 5 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 nganamthanglong 6 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 dunglamemsonhe 6 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 suphu1kiem 6 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 yogurtngon61 6 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 hoa9999 6 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 yogurtngon61 6 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 bmw_x5 6 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 lehai93 6 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 be_biii 6 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 chiu_choi_ 6 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 chiu_choi_ 6 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 songxa 7 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 batui 7 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 phao1977 7 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 jadon 7 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 bmw_x5 7 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 bmw_x5 7 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 tamnp 7 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 bmw_x5 7 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 bmw_x5 7 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 sungno04 7 Ngày trước 
nutactaixuat 1 - 0 ranho7mon 7 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 hitle 7 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 ut_sin 7 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 thanhn 7 Ngày trước 
nutactaixuat 0 - 1 jadon 7 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy