ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

PHAO1977
Chứng Thực

phao1977 (Chưa kích hoạt)
(le)
Điểm Uy Tín:
871
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
10/16/15
Ngày Chơi:
10/20/20 [ 18 Giờ trước ]


Xem những bài viết của phao1977Cờ Tướng
Chinese Chess Player: phao1977 Đẳng Cấp 0
Điểm: 2245
Online 14 Giờ trước
Channel 2000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
2245
100
Điểm Uy Tín
871
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
phao1977 1 - 0 chiu_choi_ 14 Giờ trước
phao1977 0 - 1 muongaptriky 14 Giờ trước
phao1977 0 - 1 nguyenlyban 14 Giờ trước
phao1977 1 - 0 muongaptriky 15 Giờ trước
phao1977 0 - 1 nguyenlyban 15 Giờ trước
phao1977 1 - 0 gangkhoa 15 Giờ trước
phao1977 0 - 1 dothe 15 Giờ trước
phao1977 0 - 1 be_biii 15 Giờ trước
phao1977 1 - 0 romannguyen 15 Giờ trước
phao1977 1 - 0 nguyenlyban 16 Giờ trước
phao1977 0 - 1 batui 16 Giờ trước
phao1977 1 - 0 cocon_bebe 16 Giờ trước
phao1977 1 - 0 cocxanh 17 Giờ trước
phao1977 1 - 0 romannguyen 17 Giờ trước
phao1977 0 - 1 thanhdx 17 Giờ trước
phao1977 1 - 0 be_biii 18 Giờ trước
phao1977 0 - 1 dpm 18 Giờ trước
phao1977 0 - 1 romannguyen 18 Giờ trước
phao1977 0 - 1 saola_chess 18 Giờ trước
phao1977 1 - 0 trieuminh2012 18 Giờ trước
phao1977 0 - 1 huy89 21 Giờ trước
phao1977 1 - 0 caothuvuonchuoi 21 Giờ trước
phao1977 1 - 0 huy89 21 Giờ trước
phao1977 1 - 0 muiten_hoabinh 21 Giờ trước
phao1977 1 - 0 huy89 21 Giờ trước
phao1977 1 - 0 muiten_hoabinh 22 Giờ trước
phao1977 1 - 0 minhhai2008 22 Giờ trước
phao1977 1 - 0 minhhai2008 22 Giờ trước
phao1977 0 - 1 muiten_hoabinh 22 Giờ trước
phao1977 0 - 1 suphu1kiem 23 Giờ trước
phao1977 0 - 1 heosua 23 Giờ trước
phao1977 1 - 0 dunglamemsonhe 1 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 boyproq12 1 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 binbin08 1 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 co_3_mien 1 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 hungwoos 1 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 taingoc 1 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 ecccccccc 1 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 muonditmemay 1 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 nuvuongcarong 1 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 be_biii 1 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 batui 1 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 ngoquyen88 1 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 batui 1 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 romannguyen 1 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 sontra 1 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 ufo_crash 1 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 rin_rin 1 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 rin_rin 1 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 mention 1 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 ranchiaolang 1 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 ranchiaolang 1 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 ccattbbui 1 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 huy89 1 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 truckaka 1 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 huy89 1 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 minhhai2008 1 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 huy89 1 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 gangkhoa 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 thanhdx 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 nguyenlyban 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 ngoquyen88 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 thanhdx 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 thanhdx 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 mrquan123 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 dtq 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 nguoiviet_xauxi 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 sontra 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 sstab 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 chiu_choi_ 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 sstab 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 nghia_ger 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 muongaptriky 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 nghia_ger 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 nghia_ger 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 thich_choico 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 anhhanoi 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 anhhanoi 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 hung1975hp 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 hung1975hp 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 gangkhoa 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 rin_rin 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 rin_rin 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 hung1975hp 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 sstab 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 thich_choico 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 mrquan123 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 rin_rin 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 touran 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 batui 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 hung1975hp 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 sstab 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 hung1975hp 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 sstab 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 rin_rin 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 mrquan123 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 chiu_choi_ 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 mactukhoa 3 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 nhanlx 3 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 romannguyen 3 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy