ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

SONTRA
Chứng Thực

sontra
(sontra)
Điểm Uy Tín:
6248
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
10/31/08
Ngày Chơi:
03/03/21 [ 17 Giờ trước ]


Xem những bài viết của sontraCờ Tướng
Chinese Chess Player: sontra Đẳng Cấp 0
Điểm: 5353
Online 13 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
5353
100
Điểm Uy Tín
6248
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
sontra 1 - 0 cuongnhim_hlqn 13 Giờ trước
sontra 1 - 0 phongbao 13 Giờ trước
sontra 1 - 0 linh_kientruc 14 Giờ trước
sontra 1 - 0 tdlongtkhd 15 Giờ trước
sontra 1 - 0 cuongnhim_hlqn 15 Giờ trước
sontra 1 - 0 langtuspc 18 Giờ trước
sontra 1 - 0 langtuspc 18 Giờ trước
sontra 1 - 0 hoahongnhungpl 18 Giờ trước
sontra 0 - 1 thuy_my 1 Ngày trước 
sontra 0 - 1 ufo_crash 1 Ngày trước 
sontra 1 - 0 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
sontra 1 - 0 antos_pham 15 Ngày trước 
sontra 1 - 0 antos_pham 15 Ngày trước 
sontra 1 - 0 tdlongtkhd 15 Ngày trước 
sontra 1 - 0 tuanrobe 15 Ngày trước 
sontra 0 - 1 antos_pham 15 Ngày trước 
sontra 0 - 1 phongbao 15 Ngày trước 
sontra 1 - 0 phongbao 15 Ngày trước 
sontra 1 - 0 antos_pham 15 Ngày trước 
sontra 1 - 0 x_l 15 Ngày trước 
sontra 1 - 0 phu169 15 Ngày trước 
sontra 1 - 0 antos_pham 15 Ngày trước 
sontra 1 - 0 antos_pham 15 Ngày trước 
sontra 1 - 0 xinduocthogiao 16 Ngày trước 
sontra 0 - 1 xinduocthogiao 16 Ngày trước 
sontra 0 - 1 xinduocthogiao 16 Ngày trước 
sontra 1 - 0 tdlongtkhd 16 Ngày trước 
sontra 1 - 0 ufo_crash 16 Ngày trước 
sontra 1 - 0 tdlongtkhd 16 Ngày trước 
sontra 1 - 0 chiu_choi_ 16 Ngày trước 
sontra 1 - 0 walkalone 16 Ngày trước 
sontra 1 - 0 cuongnhim_hlqn 16 Ngày trước 
sontra 1 - 0 cuongnhim_hlqn 16 Ngày trước 
sontra 1 - 0 thichgaidep 17 Ngày trước 
sontra 0 - 1 thichgaidep 17 Ngày trước 
sontra 1 - 0 thichgaidep 17 Ngày trước 
sontra 0 - 1 chiu_choi_ 17 Ngày trước 
sontra 1 - 0 ufo_crash 17 Ngày trước 
sontra 1 - 0 chiu_choi_ 17 Ngày trước 
sontra 1 - 0 phongbao 17 Ngày trước 
sontra 0 - 1 phongbao 17 Ngày trước 
sontra 1 - 0 phongbao 17 Ngày trước 
sontra 1 - 0 nguyenduclich 17 Ngày trước 
sontra 0 - 1 leo_nail 17 Ngày trước 
sontra 1 - 0 antos_pham 17 Ngày trước 
sontra 0 - 1 antos_pham 17 Ngày trước 
sontra 0 - 1 thichgaidep 17 Ngày trước 
sontra 1 - 0 toilatri 17 Ngày trước 
sontra 0 - 1 thichgaidep 17 Ngày trước 
sontra 0 - 1 ufo_crash 17 Ngày trước 
sontra 0 - 1 ufo_crash 17 Ngày trước 
sontra 1 - 0 antos_pham 17 Ngày trước 
sontra 1 - 0 thuy_my 17 Ngày trước 
sontra 0 - 1 thuy_my 17 Ngày trước 
sontra 0 - 1 xinduocthogiao 17 Ngày trước 
sontra 1 - 0 xinduocthogiao 17 Ngày trước 
sontra 0 - 1 xinduocthogiao 18 Ngày trước 
sontra 1 - 0 nguyenduclich 18 Ngày trước 
sontra 1 - 0 chiu_choi_ 18 Ngày trước 
sontra 1 - 0 chiu_choi_ 18 Ngày trước 
sontra 1 - 0 chiu_choi_ 18 Ngày trước 
sontra 1 - 0 khihandatbac 18 Ngày trước 
sontra 0 - 1 ufo_crash 18 Ngày trước 
sontra 1 - 0 phongbao 18 Ngày trước 
sontra 0 - 1 phongbao 18 Ngày trước 
sontra 1 - 0 phongbao 18 Ngày trước 
sontra 1 - 0 phongbao 18 Ngày trước 
sontra 1 - 0 tdlongtkhd 18 Ngày trước 
sontra 0 - 1 ufo_crash 18 Ngày trước 
sontra 1 - 0 cuongnhim_hlqn 18 Ngày trước 
sontra 0 - 1 cuongnhim_hlqn 18 Ngày trước 
sontra 1 - 0 cuongnhim_hlqn 18 Ngày trước 
sontra 1 - 0 tuanrobe 19 Ngày trước 
sontra 1 - 0 chiu_choi_ 19 Ngày trước 
sontra 1 - 0 tdlongtkhd 19 Ngày trước 
sontra 1 - 0 cuongnhim_hlqn 19 Ngày trước 
sontra 1 - 0 tuanrobe 19 Ngày trước 
sontra 0 - 1 tuanrobe 19 Ngày trước 
sontra 1 - 0 antos_pham 19 Ngày trước 
sontra 1 - 0 antos_pham 19 Ngày trước 
sontra 0 - 1 tdlongtkhd 19 Ngày trước 
sontra 1 - 0 cogai_xauxi 19 Ngày trước 
sontra 0 - 1 cogai_xauxi 19 Ngày trước 
sontra 1 - 0 sooto 20 Ngày trước 
sontra 1 - 0 khihandatbac 20 Ngày trước 
sontra 1 - 0 khihandatbac 20 Ngày trước 
sontra 1 - 0 khihandatbac 20 Ngày trước 
sontra 1 - 0 khihandatbac 20 Ngày trước 
sontra 1 - 0 phongbao 20 Ngày trước 
sontra 1 - 0 huyendaugau 20 Ngày trước 
sontra 1 - 0 huyendaugau 20 Ngày trước 
sontra 1 - 0 phongbao 20 Ngày trước 
sontra 0 - 1 yen_vy 20 Ngày trước 
sontra 1 - 0 cogai_xauxi 20 Ngày trước 
sontra 1 - 0 cuongnhim_hlqn 20 Ngày trước 
sontra 0 - 1 phongbao 20 Ngày trước 
sontra 0 - 1 cogai_xauxi 20 Ngày trước 
sontra 0 - 1 cogai_xauxi 20 Ngày trước 
sontra 0 - 1 quang117119 20 Ngày trước 
sontra 1 - 0 cuongnhim_hlqn 21 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy