ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

SUNGNO04
Chứng Thực

sungno04
(sungno04)
Điểm Uy Tín:
5227
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
02/23/10
Ngày Chơi:
10/15/20 [ 5 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của sungno04Cờ Tướng
Chinese Chess Player: sungno04 Đẳng Cấp 0
Điểm: 3096
Online 4 Ngày trước
Channel 2002

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
3096
100
Điểm Uy Tín
5227
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
sungno04 0 - 1 rin_rin 4 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 taingoc 4 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 coxomlo68 4 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 coxomlo68 4 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 be_biii 5 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 ngoquyen88 5 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 phao1977 5 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 muonditmemay 5 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 hungwoos 5 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 romannguyen 5 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 hoahongnhungpl 5 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 tiendaniel 5 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 nhanlx 5 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 dunglamemsonhe 5 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 dunglamemsonhe 5 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 coxomlo68 5 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 coxomlo68 5 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 batui 6 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 thanhdx 6 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 coxomlo68 6 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 rin_rin 6 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 caothuvuonchuoi 6 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 huy89 6 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 caothuvuonchuoi 6 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 saola_chess 6 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 songxa 9 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 songxa 9 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 dothe 9 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 saola_chess 9 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 thichgaidep 9 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 dothe 9 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 dothe 9 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 taingoc 9 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 yenthanh1916 9 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 giaitri2 9 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 phao1977 9 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 nhanlx 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 chiu_choi_ 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 phattanluong 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 ttthuynh 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 yenthanh1916 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 nhanlx 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 dothuy456 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 thilua2011 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 thilua2011 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 mention 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 phao1977 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 nhanlx 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 nhanlx 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 tvd_ok 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 mrquan123 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 coxomlo68 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 saola_chess 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 saola_chess 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 saola_chess 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 coxomlo68 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 thansau2008 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 steven0715 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 nghia_ger 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 nghia_ger 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 batui 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 ccattbbui 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 thangvo 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 chiu_choi_ 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 nutactaixuat 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 mrquan123 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 mrquan123 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 chiu_choi_ 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 muongaptriky 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 romannguyen 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 romannguyen 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 muongaptriky 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 tvd_ok 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 binbin08 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 saola_chess 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 saola_chess 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 saola_chess 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 a_dong 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 hitle 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 phao1977 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 coxomlo68 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 saola_chess 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 huy89 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 muiten_hoabinh 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 vhnguyen 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 muiten_hoabinh 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 phao1977 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 phao1977 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 phao1977 12 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 thenewworld 12 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 tvd_ok 12 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 yenthanh1916 12 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 mention 12 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 chiu_choi_ 12 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 suphu1kiem 12 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 saola_chess 12 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 suphu1kiem 12 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 suphu1kiem 12 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 cocxanh 12 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 bmw_x5 12 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy