ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

TDLONGTKHD
Chứng Thực

tdlongtkhd (Chưa kích hoạt)
(Long)
Điểm Uy Tín:
631
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
08/09/19
Ngày Chơi:
03/03/21 [ 35 Phút trước ]


Xem những bài viết của tdlongtkhdCờ Tướng
Chinese Chess Player: tdlongtkhd Đẳng Cấp 0
Điểm: 756
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
756
100
Điểm Uy Tín
631
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
tdlongtkhd 0 - 1 couphay 0 Phút trước
tdlongtkhd 1 - 0 thichgaidep 0 Phút trước
tdlongtkhd 0 - 1 tuongthangtran 25 Phút trước
tdlongtkhd 1 - 0 tuankhanhrs 15 Giờ trước
tdlongtkhd 0 - 1 tuankhanhrs 15 Giờ trước
tdlongtkhd 0 - 1 sontra 16 Giờ trước
tdlongtkhd 1 - 0 cuongnhim_hlqn 18 Giờ trước
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 18 Giờ trước
tdlongtkhd 1 - 0 langtuspc 18 Giờ trước
tdlongtkhd 0 - 1 langtuspc 18 Giờ trước
tdlongtkhd 1 - 0 langtuspc 18 Giờ trước
tdlongtkhd 1 - 0 langtuspc 18 Giờ trước
tdlongtkhd 1 - 0 lai_hoan 20 Giờ trước
tdlongtkhd 1 - 0 cuongnhim_hlqn 22 Giờ trước
tdlongtkhd 0 - 1 quang117119 22 Giờ trước
tdlongtkhd 1 - 0 cogai_xauxi 22 Giờ trước
tdlongtkhd 0 - 1 tuongthangtran 1 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 tuongthangtran 1 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 tuanhn6 1 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 tuanhn6 1 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 chiu_choi_ 1 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 nguyenduclich 1 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 nghechuot08 2 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 tuankhanhrs 2 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 tuankhanhrs 2 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 tuankhanhrs 2 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 tuankhanhrs 2 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 tuanhn6 3 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 tuanhn6 3 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 toolate 3 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 toolate 3 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 toolate 3 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 toolate 3 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 sooto 3 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 langtuspc 3 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 chiu_choi_ 4 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 quang117119 4 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 quang117119 4 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 cuongnhim_hlqn 4 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 4 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 4 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 cuongnhim_hlqn 4 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 4 langtuhungyen 4 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 3 hungcff 4 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 tmt08 4 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 sstab 4 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 couphay 5 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 langtuspc 5 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 6 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 6 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 6 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 6 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 cuongnhim_hlqn 6 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cogai_xauxi 6 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 sao_sec 6 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 langtuspc 7 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 chiu_choi_ 7 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 nhovo_thuongcon 7 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 tranminhvu 7 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 tranminhvu 7 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 tranminhvu 7 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 tranminhvu 7 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 tranminhvu 7 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 tranminhvu 7 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 sao_sec 9 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 9 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 toilatri 9 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 toilatri 9 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 thichgaidep 10 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 thichgaidep 10 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 10 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 10 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 tuanrobe 11 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 leo_nail 11 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 leo_nail 11 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 phongbao 11 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 be_biii 11 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 be_biii 11 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 tuanrobe 11 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 chiu_choi_ 11 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 chiu_choi_ 12 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 phu169 12 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 phu169 12 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 phu169 12 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 3 dang64 13 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 13 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 tuanrobe 14 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 tuanrobe 14 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 tuanrobe 14 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 cuongnhim_hlqn 14 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 langtuspc 15 Ngày trước 
tdlongtkhd 1 - 0 langtuspc 15 Ngày trước 
tdlongtkhd 0 - 1 phu169 15 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy