ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

TTTHUYNH
Chứng Thực

ttthuynh
(ttthuynh)
Điểm Uy Tín:
1372
Giới Tính:
Nữ
Ngày Gia Nhập:
04/28/13
Ngày Chơi:
10/20/20 [ 5 Giờ trước ]


Xem những bài viết của ttthuynhCờ Tướng
Hạng #784 (1)
Đẳng Cấp 12
Điểm: 2343
Online 1 Giờ trước
Channel 2002

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 13
Icon
0
1
Điểm
2343
1300
Điểm Uy Tín
1372
1300
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
ttthuynh 0 - 1 chiu_choi_ 1 Giờ trước
ttthuynh 1 - 0 cuti2014 2 Giờ trước
ttthuynh 0 - 1 cuti2014 2 Giờ trước
ttthuynh 1 - 0 chiu_choi_ 2 Giờ trước
ttthuynh 0 - 1 co_3_mien 2 Giờ trước
ttthuynh 1 - 0 window 2 Giờ trước
ttthuynh 1 - 0 phattanluong 2 Giờ trước
ttthuynh 0 - 1 phattanluong 2 Giờ trước
ttthuynh 0 - 1 thancobatbai123 3 Giờ trước
ttthuynh 1 - 0 newstar2018 3 Giờ trước
ttthuynh 0 - 1 keyboard2020 3 Giờ trước
ttthuynh 1 - 0 window 4 Giờ trước
ttthuynh 0 - 1 window 4 Giờ trước
ttthuynh 1 - 0 hung1975hp 5 Giờ trước
ttthuynh 0 - 1 yogurtngon61 6 Giờ trước
ttthuynh 0 - 1 phattanluong 6 Giờ trước
ttthuynh 0 - 1 phattanluong 6 Giờ trước
ttthuynh 1 - 0 thanhn 6 Giờ trước
ttthuynh 1 - 0 nguoiviet_xauxi 7 Giờ trước
ttthuynh 0 - 1 boyproq12 1 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 keyboard2020 1 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 keyboard2020 1 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 keyboard2020 1 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 muongaptriky 1 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 vitquay 1 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 thanhnsw 1 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 gangkhoa 2 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 gangkhoa 2 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 co_3_mien 2 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 jasonhong 4 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 hoa9999 4 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 hoa9999 4 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 tungkt12 4 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 thanhdx 4 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 hainguyen7824 4 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 suphu1kiem 4 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 daminh96 4 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 hoa9999 4 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 nguyenlyban 4 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 nguyenlyban 4 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 nguyenlyban 4 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 ngucoctien 4 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 nguyenlyban 4 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 nguyenlyban 4 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 ngucoctien 4 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 phattanluong 4 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 phattanluong 4 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 taingoc 4 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 co_3_mien 4 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 taingoc 4 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 nutactaixuat 4 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 nutactaixuat 4 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 phao1977 5 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 thilua2011 5 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 bmw_x5 5 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 saola_chess 5 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 keyboard2020 5 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 bmw_x5 5 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 co_3_mien 5 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 co_3_mien 5 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 co_3_mien 5 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 co_3_mien 5 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 usucks 5 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 be_biii 5 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 co_3_mien 5 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 usucks 5 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 steven0715 5 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 thancobatbai123 6 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 phao1977 6 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 phattanluong 6 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 boyproq12 6 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 boyproq12 6 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 boyproq12 6 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 nuvuongcarong 7 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 muonditmemay 7 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 nhanlx 7 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 nhanlx 7 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 muonditmemay 7 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 nuvuongcarong 7 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 muonditmemay 7 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 ut_sin 7 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 nuvuongcarong 7 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 romannguyen 7 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 thanhdx 8 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 thancobatbai123 8 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 thancobatbai123 8 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 tuanhn6 8 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 thanhn 8 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 thilua2011 8 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 co_3_mien 8 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 co_3_mien 8 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 taingoc 8 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 taingoc 8 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 co_3_mien 8 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 taingoc 8 Ngày trước 
ttthuynh 1 - 0 taingoc 8 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 co_3_mien 8 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 co_3_mien 8 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 co_3_mien 8 Ngày trước 
ttthuynh 0 - 1 co_3_mien 8 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy