ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 3 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 4 Ngày.

Kim Bang
13 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 449 Bại: 54
Bang Chủ:
muonmang_2002
Anh Hùng:
top_co_vn (236)
950 x 1.75
(128 / Phần Tử)
Thắng Trận: 25 Bại Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
31.7

Thủy Bang
10 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 215 Bại: 288
Bang Chủ:
nguyenduclich
Anh Hùng:
khihandatbac (50)
432
(43 / Phần Tử)
Thắng Trận: 14 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
25.4

Mộc Bang
9 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 228 Bại: 275
Bang Chủ:
anhtrangdam
502
(56 / Phần Tử)
Thắng Trận: 14 Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
22.8

Thổ Bang
18 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 259 Bại: 244
Bang Chủ:
tiendat_czech
Anh Hùng:
duy_viet (150)
408 x 1.25
(28 / Phần Tử)
Thắng Trận: 10 Bại Trận: 13

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
17.7

Hỏa Bang
13 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 356 Bại: 147
Bang Chủ:
dethich_hoisinh
Anh Hùng:
nghia_ger (122)
238 x 1.5
(27 / Phần Tử)
Thắng Trận: 7 Bại Trận: 10

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
14.0

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy