ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 3 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 4 Ngày.

Kim Bang
11 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 443 Bại: 54
Bang Chủ:
kyphung
Anh Hùng:
phoipha (324)
1168 x 1.75
(186 / Phần Tử)
Thắng Trận: 32 Bại Trận: 9

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
28.5

Hỏa Bang
8 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 350 Bại: 147
Bang Chủ:
duy_viet
626 x 1.5
(117 / Phần Tử)
Thắng Trận: 18 Bại Trận: 9

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
23.2

Mộc Bang
9 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 228 Bại: 269
Bang Chủ:
recca
Anh Hùng:
ti_ui_ti (44)
304
(34 / Phần Tử)
Thắng Trận: 10 Bại Trận: 6

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
19.0

Thổ Bang
21 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 255 Bại: 242
Bang Chủ:
tiendat_czech
Anh Hùng:
bocap2008 (188)
452 x 1.25
(27 / Phần Tử)
Thắng Trận: 11 Bại Trận: 15

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
17.4

Thủy Bang
14 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 213 Bại: 284
Bang Chủ:
rongreu
Anh Hùng:
dethich_hoisinh (92)
138
(10 / Phần Tử)
Thắng Trận: 6 Bại Trận: 11

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
8.1

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy