ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 6 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 41 Giờ.

Thủy Bang
7 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 190 Bại: 272
Bang Chủ:
baolinh_2007
230
(33 / Phần Tử)
Thắng Trận: 6 Bại Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
20.9

Hỏa Bang
6 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 332 Bại: 130
Bang Chủ:
bi99
Anh Hùng:
bat_trando (88)
334 x 1.5
(84 / Phần Tử)
Thắng Trận: 11 Bại Trận: 6

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
19.6

Mộc Bang
10 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 211 Bại: 251
Bang Chủ:
doicong
402
(40 / Phần Tử)
Thắng Trận: 12 Bại Trận: 9

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
19.1

Thổ Bang
9 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 233 Bại: 229
Bang Chủ:
netflix
Anh Hùng:
linh_kientruc (120)
518 x 1.25
(72 / Phần Tử)
Thắng Trận: 17 Bại Trận: 11

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
18.5

Kim Bang
2 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 418 Bại: 44
Bang Chủ:
forgetmenot
20 x 1.75
(18 / Phần Tử)
Thắng Trận: 1 Bại Trận: 1

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
10.0

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy