ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 3 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 4 Ngày.

Thủy Bang
19 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 139 Bại: 249
Bang Chủ:
indiana
1208
(64 / Phần Tử)
Thắng Trận: 27 Bại Trận: 15

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
28.8

Thổ Bang
25 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 191 Bại: 197
Bang Chủ:
soltran71
1002 x 1.25
(50 / Phần Tử)
Thắng Trận: 22 Bại Trận: 15

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
27.1

Kim Bang
3 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 376 Bại: 12
Bang Chủ:
tiger1998
454 x 1.75
(265 / Phần Tử)
Thắng Trận: 11 Bại Trận: 7

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
25.2

Hỏa Bang
15 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 283 Bại: 105
Bang Chủ:
chim_chim
Anh Hùng:
anhvy_2003 (80)
158 x 1.5
(16 / Phần Tử)
Thắng Trận: 6 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
17.6

Mộc Bang
28 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 173 Bại: 215
Bang Chủ:
commados
Anh Hùng:
recca (104)
1162
(42 / Phần Tử)
Thắng Trận: 37 Bại Trận: 31

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
17.1

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy