ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 5 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 2 Ngày.

Thủy Bang
7 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 182 Bại: 270
Bang Chủ:
suongthichieu
252
(36 / Phần Tử)
Thắng Trận: 6 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
25.2

Thổ Bang
11 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 229 Bại: 223
Bang Chủ:
linh_kientruc
Anh Hùng:
muitenxanh (80)
532 x 1.25
(60 / Phần Tử)
Thắng Trận: 17 Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
21.3

Hỏa Bang
6 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 325 Bại: 127
Bang Chủ:
doicong
198 x 1.5
(50 / Phần Tử)
Thắng Trận: 6 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
19.8

Mộc Bang
11 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 205 Bại: 247
Bang Chủ:
recca
Anh Hùng:
nuocnam (144)
352
(32 / Phần Tử)
Thắng Trận: 14 Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
16.0

Kim Bang
2 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 413 Bại: 39
Bang Chủ:
forgetmenot
60 x 1.75
(53 / Phần Tử)
Thắng Trận: 2 Bại Trận: 2

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
15.0

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy