ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 4 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 3 Ngày.

Kim Bang
14 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 461 Bại: 54
Bang Chủ:
top_co_vn
1964 x 1.75
(246 / Phần Tử)
Thắng Trận: 48 Bại Trận: 25

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
26.9

Hỏa Bang
10 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 368 Bại: 147
Bang Chủ:
cuopbank
954 x 1.5
(143 / Phần Tử)
Thắng Trận: 31 Bại Trận: 13

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
21.7

Thổ Bang
20 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 264 Bại: 251
Bang Chủ:
games_vui
Anh Hùng:
duy_viet (200)
1458 x 1.25
(91 / Phần Tử)
Thắng Trận: 43 Bại Trận: 31

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
19.7

Thủy Bang
12 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 217 Bại: 298
Bang Chủ:
latajacy_smok
Anh Hùng:
kaven (116)
232
(19 / Phần Tử)
Thắng Trận: 12 Bại Trận: 9

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
11.0

Mộc Bang
9 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 233 Bại: 282
Bang Chủ:
anhtrangdam
Anh Hùng:
gianghovu (64)
384
(43 / Phần Tử)
Thắng Trận: 12 Bại Trận: 26

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
10.1

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy