ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 7 - Ngày cuối cùng của Cuộc Chiến
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 14 Giờ.

Kim Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 396 Bại: 26
Bang Chủ:
co_ga_express
280 x 1.75
(123 / Phần Tử)
Thắng Trận: 6 Bại Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
25.5

Mộc Bang
15 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 185 Bại: 237
Bang Chủ:
duythai_1986
Anh Hùng:
arsenall (100)
1028
(69 / Phần Tử)
Thắng Trận: 36 Bại Trận: 10

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
22.3

Thủy Bang
8 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 163 Bại: 259
Bang Chủ:
ti_ui_ti
554
(69 / Phần Tử)
Thắng Trận: 17 Bại Trận: 10

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
20.5

Thổ Bang
15 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 214 Bại: 208
Bang Chủ:
suongthichieu
Anh Hùng:
khachai72 (186)
416 x 1.25
(35 / Phần Tử)
Thắng Trận: 12 Bại Trận: 12

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
17.3

Hỏa Bang
6 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 306 Bại: 116
Bang Chủ:
ngo_vanthai
166 x 1.5
(42 / Phần Tử)
Thắng Trận: 5 Bại Trận: 9

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
11.9

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy