ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 3 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 4 Ngày.

Kim Bang
5 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 437 Bại: 54
Bang Chủ:
thuy_my
212 x 1.75
(74 / Phần Tử)
Thắng Trận: 5 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
26.5

Thổ Bang
19 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 250 Bại: 241
Bang Chủ:
kyphung
872 x 1.25
(57 / Phần Tử)
Thắng Trận: 28 Bại Trận: 6

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
25.6

Mộc Bang
11 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 227 Bại: 264
Bang Chủ:
tommyreno
Anh Hùng:
ti_ui_ti (56)
550
(50 / Phần Tử)
Thắng Trận: 20 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
23.9

Thủy Bang
16 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 208 Bại: 283
Bang Chủ:
anhtrangdam
242
(15 / Phần Tử)
Thắng Trận: 6 Bại Trận: 7

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
18.6

Hỏa Bang
8 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 349 Bại: 142
Bang Chủ:
nghia_ger
Anh Hùng:
baolinh_2007 (50)
144 x 1.5
(27 / Phần Tử)
Thắng Trận: 5 Bại Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
14.4

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy