ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 2 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 5 Ngày.

Thổ Bang
21 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 198 Bại: 206
Bang Chủ:
angkor_wat
Anh Hùng:
soltran71 (250)
676 x 1.25
(40 / Phần Tử)
Thắng Trận: 15 Bại Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
33.8

Thủy Bang
24 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 148 Bại: 256
Bang Chủ:
nami99
Anh Hùng:
lengocha_cz (300)
1606
(67 / Phần Tử)
Thắng Trận: 43 Bại Trận: 6

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
32.8

Hỏa Bang
7 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 298 Bại: 106
Bang Chủ:
ngo_vanthai
Anh Hùng:
suongthichieu (96)
136 x 1.5
(29 / Phần Tử)
Thắng Trận: 3 Bại Trận: 2

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
27.2

Mộc Bang
29 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 179 Bại: 225
Bang Chủ:
one_cent
Anh Hùng:
volam_nguba (46)
1016
(35 / Phần Tử)
Thắng Trận: 33 Bại Trận: 23

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
18.1

Kim Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 387 Bại: 17
Bang Chủ:
tiger1998
0 x 1.75
(0 / Phần Tử)
Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
0.0

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy