ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 3 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 4 Ngày.

Kim Bang
17 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 476 Bại: 54
Bang Chủ:
top_co_vn
1304 x 1.75
(134 / Phần Tử)
Thắng Trận: 33 Bại Trận: 14

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
27.7

Thổ Bang
19 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 277 Bại: 253
Bang Chủ:
tomnytung
568 x 1.25
(37 / Phần Tử)
Thắng Trận: 13 Bại Trận: 13

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
21.8

Mộc Bang
7 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 235 Bại: 295
Bang Chủ:
anhtrangdam
Anh Hùng:
votinh_01 (52)
364
(52 / Phần Tử)
Thắng Trận: 12 Bại Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
21.4

Hỏa Bang
13 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 383 Bại: 147
Bang Chủ:
phoipha
644 x 1.5
(74 / Phần Tử)
Thắng Trận: 18 Bại Trận: 16

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
18.9

Thủy Bang
12 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 217 Bại: 313
Bang Chủ:
nguyenduclich
Anh Hùng:
nhoque_dongcuu (46)
418
(35 / Phần Tử)
Thắng Trận: 14 Bại Trận: 14

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
14.9

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy