ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 2 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 5 Ngày.

Thủy Bang
8 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 195 Bại: 277
Bang Chủ:
baolinh_2007
228
(29 / Phần Tử)
Thắng Trận: 5 Bại Trận: 2

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
32.6

Mộc Bang
10 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 218 Bại: 254
Bang Chủ:
hannt
300
(30 / Phần Tử)
Thắng Trận: 10 Bại Trận: 2

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
25.0

Hỏa Bang
8 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 339 Bại: 133
Bang Chủ:
muonmang_2002
Anh Hùng:
dethich_hoisinh (66)
124 x 1.5
(23 / Phần Tử)
Thắng Trận: 4 Bại Trận: 1

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
24.8

Kim Bang
2 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 424 Bại: 48
Bang Chủ:
forgetmenot
84 x 1.75
(74 / Phần Tử)
Thắng Trận: 3 Bại Trận: 1

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
21.0

Thổ Bang
13 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 238 Bại: 234
Bang Chủ:
linh_kientruc
Anh Hùng:
suoimo (50)
78 x 1.25
(8 / Phần Tử)
Thắng Trận: 2 Bại Trận: 6

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
9.8

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy