ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 5 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 2 Ngày.

Thổ Bang
35 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 187 Bại: 188
Bang Chủ:
indiana
Anh Hùng:
nami99 (400)
2492 x 1.25
(89 / Phần Tử)
Thắng Trận: 67 Bại Trận: 19

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
29.0

Kim Bang
5 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 365 Bại: 10
Bang Chủ:
ox_thuhien
Anh Hùng:
tiger1998 (200)
448 x 1.75
(157 / Phần Tử)
Thắng Trận: 10 Bại Trận: 7

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
26.4

Hỏa Bang
19 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 270 Bại: 105
Bang Chủ:
one_cent
Anh Hùng:
suongthichieu (184)
576 x 1.5
(45 / Phần Tử)
Thắng Trận: 15 Bại Trận: 10

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
23.0

Thủy Bang
11 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 135 Bại: 240
Bang Chủ:
vuaanchoi65
Anh Hùng:
cogai_dolong_ (248)
1018
(93 / Phần Tử)
Thắng Trận: 29 Bại Trận: 19

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
21.2

Mộc Bang
27 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 166 Bại: 209
Bang Chủ:
horse_guards
Anh Hùng:
anhhung_xadieu_ (244)
712
(26 / Phần Tử)
Thắng Trận: 16 Bại Trận: 35

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
14.0

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy