ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 5 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 2 Ngày.

Thủy Bang
13 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 156 Bại: 258
Bang Chủ:
indiana
690
(53 / Phần Tử)
Thắng Trận: 16 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
34.5

Thổ Bang
16 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 206 Bại: 208
Bang Chủ:
soltran71
914 x 1.25
(71 / Phần Tử)
Thắng Trận: 21 Bại Trận: 6

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
33.9

Hỏa Bang
5 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 302 Bại: 112
Bang Chủ:
ngo_vanthai
Anh Hùng:
ti_toe (76)
146 x 1.5
(44 / Phần Tử)
Thắng Trận: 4 Bại Trận: 2

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
24.3

Mộc Bang
20 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 184 Bại: 230
Bang Chủ:
finisher_65
Anh Hùng:
arsenall (150)
932
(47 / Phần Tử)
Thắng Trận: 30 Bại Trận: 30

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
15.5

Kim Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 392 Bại: 22
Bang Chủ:
tiger1998
Anh Hùng:
forgetmenot (28)
148 x 1.75
(65 / Phần Tử)
Thắng Trận: 5 Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
11.4

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy