ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 2 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 5 Ngày.

Hỏa Bang
12 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 291 Bại: 105
Bang Chủ:
chim_chim
Anh Hùng:
level_0 (200)
550 x 1.5
(69 / Phần Tử)
Thắng Trận: 11 Bại Trận: 1

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
45.8

Thổ Bang
25 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 194 Bại: 202
Bang Chủ:
soltran71
1110 x 1.25
(56 / Phần Tử)
Thắng Trận: 33 Bại Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
29.2

Thủy Bang
25 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 143 Bại: 253
Bang Chủ:
nami99
1232
(49 / Phần Tử)
Thắng Trận: 38 Bại Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
28.7

Kim Bang
3 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 383 Bại: 13
Bang Chủ:
tiger1998
Anh Hùng:
co_ga_express (50)
50 x 1.75
(29 / Phần Tử)
Thắng Trận: 1 Bại Trận: 2

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
16.7

Mộc Bang
24 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 175 Bại: 221
Bang Chủ:
general_tony
Anh Hùng:
one_cent (50)
84
(4 / Phần Tử)
Thắng Trận: 2 Bại Trận: 18

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
4.2

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy