ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

BIENTINH_20
Chứng Thực

bientinh_20 (Chưa kích hoạt)
(slena le)
Điểm Uy Tín:
145
Giới Tính:
Nữ
Ngày Gia Nhập:
06/04/20
Ngày Chơi:
10/20/20 [ 13 Giờ trước ]


Xem những bài viết của bientinh_20Cờ Tướng
Chinese Chess Player: bientinh_20 Đẳng Cấp 0
Điểm: 1555
Online 9 Giờ trước
Channel 2002

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
1555
100
Điểm Uy Tín
145
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
bientinh_20 1 - 0 dunglamemsonhe 1 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 rin_rin 1 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 thanhn 1 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 thanhn 1 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 doubtless 1 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 nguoiviet_xauxi 1 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 vitquay 2 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 taingoc 2 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 vitquay 2 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 vitquay 2 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 romannguyen 2 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 romannguyen 2 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 bmw_x5 2 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 nuvuongcarong 3 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 chiu_choi_ 3 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 dothe 3 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 bmw_x5 4 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 bmw_x5 4 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 yenthanh1916 4 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 tamhiepxephaoma 5 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 caothuvuonchuoi 5 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 caothuvuonchuoi 5 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 bmw_x5 5 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 phattanluong 5 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 nuvuongcarong 5 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 hitle 6 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 romannguyen 6 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 hoa9999 6 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 romannguyen 7 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 giaitri2 8 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 ngoquyen88 8 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 bmw_x5 9 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 hongbang606 9 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 muonditmemay 9 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 nuvuongcarong 9 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 muonditmemay 9 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 thanhnsw 9 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 b777 9 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 dunglamemsonhe 10 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 coviet08 10 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 coviet08 10 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 be_biii 10 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 bmw_x5 10 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 mrquan123 11 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 mrquan123 11 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 mrquan123 11 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 suphu1kiem 12 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 mention 12 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 mention 12 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 phattanluong 12 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 hitle 12 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 nguoiviet_xauxi 12 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 romannguyen 12 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 ngucoctien 12 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 ngucoctien 12 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 mention 13 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 vumyan 13 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 thanhn 13 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 thanhn 13 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 thanhn 13 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 dothe 13 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 romannguyen 14 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 romannguyen 14 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 romannguyen 14 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 dothuy456 14 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 chiu_choi_ 14 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 motminhsg 24 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 comco 25 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 comco 25 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 trieuminh2012 25 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 chiu_choi_ 25 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 thanhan68 25 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 be_biii 25 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 ut_sin 26 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 ut_sin 26 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 ranho7mon 26 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 huanpham 26 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 chiu_choi_ 27 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 thu_roi_biet 27 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 romannguyen 28 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 trau_vang 28 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 thienlongbatbo2 28 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 nct1 28 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 rin_rin 28 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 duongquan 29 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 thien_ha 29 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 phao1977 30 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 phao1977 30 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 trongmang 30 Ngày trước 
bientinh_20 0 - 1 thienlongbatbo2 30 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 trongmang 30 Ngày trước 
bientinh_20 1 - 0 motminhsg 1 Tháng trước
bientinh_20 1 - 0 motminhsg 1 Tháng trướcThành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy