ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

COVUI2020
Chứng Thực

covui2020 (Chưa kích hoạt)
(covui2020)
Điểm Uy Tín:
84
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
08/09/20
Ngày Chơi:
09/21/20 [ 14 Giờ trước ]


Xem những bài viết của covui2020Cờ Tướng
Chinese Chess Player: covui2020 Đẳng Cấp 0
Điểm: 3108
Online 5 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
3108
100
Điểm Uy Tín
84
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
covui2020 1 - 0 monney2020 5 Giờ trước
covui2020 1 - 0 huy89 6 Giờ trước
covui2020 1 - 0 muiten_hoabinh 6 Giờ trước
covui2020 1 - 0 chapmotmat10 6 Giờ trước
covui2020 0 - 1 daipro 7 Giờ trước
covui2020 0 - 1 daipro 7 Giờ trước
covui2020 1 - 0 huy89 8 Giờ trước
covui2020 0 - 1 chyew 8 Giờ trước
covui2020 0 - 1 jadon 9 Giờ trước
covui2020 1 - 0 newstar2018 9 Giờ trước
covui2020 1 - 0 minhhai2008 10 Giờ trước
covui2020 1 - 0 hungwoos 10 Giờ trước
covui2020 0 - 1 minhhai2008 1 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 muiten_hoabinh 1 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 motminhsg 1 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 muiten_hoabinh 1 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 xxeephao 1 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 xxeephao 1 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 xxeephao 1 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 motminhsg 1 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 jadon 1 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 motminhsg 1 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 diepcay77 1 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 xxeephao 1 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 xxeephao 1 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 vumyan 1 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 xxeephao 1 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 nothing101 1 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 xxeephao 5 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 thanhdx 5 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 thanhdx 5 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 thanhdx 5 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 boyproq12 5 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 muiten_hoabinh 5 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 muiten_hoabinh 5 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 boyproq12 5 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 huy89 5 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 motminhsg 5 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 jadon 5 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 muiten_hoabinh 5 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 tvd_ok 5 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 cogai_xauxi 5 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 motminhsg 5 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 ngucoctien 5 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 minhhai2008 6 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 sungno04 6 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 huy89 6 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 motminhsg 6 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 cogai_xauxi 6 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 sungno04 6 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 huy89 6 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 daipro 6 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 muiten_hoabinh 6 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 cogai_xauxi 6 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 chiu_choi_ 6 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 ncov19 8 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 minhhai2008 8 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 minhhai2008 8 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 minhhai2008 8 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 minhhai2008 8 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 xxeephao 8 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 xxeephao 8 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 truckaka 8 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 truckaka 8 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 truckaka 8 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 xxeephao 8 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 xxeephao 8 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 phao1977 8 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 minhhai2008 8 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 jadon 8 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 suphu1kiem 8 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 romannguyen 8 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 romannguyen 8 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 diepcay77 8 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 muonditnhau 8 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 jadon 10 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 huongso 10 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 minhhai2008 10 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 motminhsg 10 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 motminhsg 10 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 romannguyen 11 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 motminhsg 11 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 muiten_hoabinh 11 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 motminhsg 11 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 jadon 11 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 tuanrobe 11 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 newstar2018 11 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 tuanrobe 11 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 tuanrobe 11 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 monney2020 11 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 cogai_xauxi 13 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 monney2020 13 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 motminhsg 13 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 jadon 13 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 tiendat_czech 14 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 nguyenlyban 14 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 hungwoos 14 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 hitle 14 Ngày trước 
covui2020 0 - 1 cogai_xauxi 14 Ngày trước 
covui2020 1 - 0 cogai_xauxi 14 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy