ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

DI_VE_DAU
Chứng Thực

di_ve_dau
(di ve dau)
Điểm Uy Tín:
3748
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
08/12/05
(15 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
12/08/05
Ngày Chơi:
01/09/21 [ 15 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của di_ve_dauCờ Tướng
Chinese Chess Player: di_ve_dau Đẳng Cấp 0
Điểm: 3757
Online 15 Ngày trước
Channel 8080

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
3757
100
Điểm Uy Tín
3748
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
di_ve_dau 0 - 1 dohohuynh65 15 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 anhhanoi 15 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 dohohuynh65 15 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 bay89 15 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 mrquan123 15 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 mrquan123 15 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 thangngo_adam 15 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 nguoiviet_xauxi 15 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 dothe 15 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 diamondchess 16 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 suphu1kiem 16 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 diamondchess 16 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 diamondchess 16 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 phongbao 16 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 ufo_crash 16 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 phongbao 16 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 hoahongnhungpl 16 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 dohohuynh65 16 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 hung1975hp 16 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 phongbao 16 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 diamondchess 16 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 dothe 16 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 hitle 16 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 muongaptriky 16 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 taingoc 16 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 cocxanh 16 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 tvlvc6 16 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 cuongnhim_hlqn 16 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 cuongnhim_hlqn 16 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 vuacovn77 16 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 heosua 16 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 cuongnhim_hlqn 16 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 coviet08 16 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 coviet08 16 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 trienchieu1961 17 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 nanglai 17 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 mrquan123 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 mrquan123 17 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 mrquan123 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 hoa9999 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 hoa9999 17 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 docco_sauhan 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 co_3_mien 17 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 usucks 17 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 usucks 17 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 usucks 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 thanhan68 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 phongbao 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 phongbao 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 i3ai3yi3ooi3 17 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 ufo_crash 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 ngayaybenanh 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 luonghoang 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 docco_sauhan 17 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 docco_sauhan 17 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 hung1975hp 17 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 chiu_choi_ 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 ngucoctien 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 cuongnhim_hlqn 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 taychoiplaysite 17 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 tvd_ok 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 tvd_ok 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 tvd_ok 17 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 chiu_choi_ 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 cocxanh 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 heosua 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 hungwoos 17 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 maychaydidau 18 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 tuanhn6 18 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 hongbang606 18 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 nuisapvn2 18 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 taingoc 18 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 taingoc 18 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 muongaptriky 18 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 thichgaidep 18 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 dothe 18 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 trongmang 18 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 dohohuynh65 18 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 usucks 18 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 usucks 18 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 usucks 18 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 usucks 18 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 usucks 18 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 usucks 18 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 phongbao 18 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 dung_hoi_b17 18 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 hoahongnhungpl 18 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 coxomlo68 18 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 heosua 18 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 tuongthangtran 18 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 tuongthangtran 18 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 hungwoos 18 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 coxomlo68 18 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 heosua 18 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 ufo_crash 18 Ngày trước 
di_ve_dau 1 - 0 ufo_crash 18 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 tuongthangtran 18 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 ngucoctien 19 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 hungwoos 19 Ngày trước 
di_ve_dau 0 - 1 minhhai2008 19 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy