ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

KHIHANDATBAC
Chứng Thực

Thủy Bang
Phần Tử
khihandatbac
(Long)
Điểm Uy Tín:
818
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
12/26/81
(38 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
09/22/09
Ngày Chơi:
10/20/20 [ 5 Giờ trước ]
Nơi ở:
BG
Nghề Nghiệp:
TN


Xem những bài viết của khihandatbacCờ Tướng
Hạng #580
Đẳng Cấp 15
Điểm: 2015
Online 5 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (16)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 16
Icon
1
1
Điểm
2015
1600
Điểm Uy Tín
818
1600
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
khihandatbac 0 - 1 emcuati 13 Giờ trước
khihandatbac 0 - 1 recca 13 Giờ trước
khihandatbac 0 - 1 nghia_ger 13 Giờ trước
khihandatbac 0 - 1 viet_boy_12 14 Giờ trước
khihandatbac 1 - 0 nguyenduclich 14 Giờ trước
khihandatbac 1 - 0 satthu_phattam 15 Giờ trước
khihandatbac 0 - 1 thugian 15 Giờ trước
khihandatbac 0 - 1 touran 15 Giờ trước
khihandatbac 0 - 1 emcuati 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 emcuati 1 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 audiophile 1 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 ti_ui_ti 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 satthu_phattam 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 xiga_cuba 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 lucky_twin 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 audiophile 1 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 audiophile 1 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 nghia_ger 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 khoailang_voito 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 satthu_phattam 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 muonmang_2002 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 dethich_hoisinh 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 ti_toe 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 ngayve 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 ti_toe 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 co_sinhvien 2 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 huyendaugau 2 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 bacbaphi1234 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 ti_toe 2 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 thugian 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 tiendat_czech 2 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 touran 2 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 touran 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 touran 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 ducvo10 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 lucky_twin 3 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 touran 3 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 ti_toe 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 ti_toe 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 x5 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 smec_vietchao 3 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 huyendaugau 3 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 bacbaphi1234 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 ti_toe 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 x5 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 dethich_hoisinh 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 dethich_hoisinh 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 huyendaugau 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 nghia_ger 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 nghia_ger 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 ti_toe 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 x5 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 kytutk 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 x5 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 x5 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 x5 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 sao_sec 4 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 recca 4 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 netflix 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 recca 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 muonmang_2002 4 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 visual 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 bat_trando 4 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 taheo 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 smec_vietchao 5 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 smec_vietchao 5 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 thugian 5 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 smec_vietchao 5 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 smec_vietchao 5 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 smec_vietchao 5 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 touran 5 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 emcuati 5 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 touran 5 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 touran 5 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 thugian 5 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 touran 5 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 luugu 5 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 bi99 5 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 bat_trando 5 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 satthu_phattam 5 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 sao_sec 5 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 touran 5 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 satthu_phattam 5 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 co_sinhvien 5 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 anhtrangdam 5 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 anhtrangdam 5 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 audiophile 5 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 ti_ui_ti 5 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 ti_ui_ti 5 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 bacbaphi1234 5 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 dethich_hoisinh 6 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 khoailang_voito 6 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 viet_boy_12 6 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 bat_trando 6 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 bat_trando 6 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 anhtrangdam 6 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy