ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

LANGTU_HP
Chứng Thực

langtu_hp
(langtu_hp)
Điểm Uy Tín:
8082
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
10/24/05
Ngày Chơi:
09/20/20 [ 2 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của langtu_hpCờ Tướng
Đẳng Cấp 1
Điểm: 2042
Online 1 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 2
Icon
0
1
Điểm
2042
200
Điểm Uy Tín
8082
200
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
langtu_hp 1 - 0 tuoimui 1 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 huy89 1 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 huy89 1 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 tuoimui 1 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 conbuomxinh 1 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 touran 1 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 mrquan123 1 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 nganamthanglong 1 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 cogai_xauxi 1 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 sontra 1 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 thienlongbatbo2 2 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 motminhsg 2 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 huy89 2 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 phao1977 2 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 huy89 2 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 huy89 2 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 thienlongbatbo2 2 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 thanhdx 2 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 tiendaniel 2 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 tinh_euro 8 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 motminhsg 8 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 touran 9 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 touran 9 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 touran 9 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 romannguyen 9 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 nguyenlyban 9 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 nguyenlyban 9 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 hoahongnhungpl 9 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 huy89 9 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 motminhsg 9 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 mention 10 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 mention 10 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 tiendaniel 11 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 songxa 12 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 nguyenlyban 12 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 motminhsg 12 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 songxa 12 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 huy89 13 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 duongquan 13 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 tinh_euro 15 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 chichung 15 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 tuoimui 15 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 trieutulong 15 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 cogai_xauxi 15 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 cogai_xauxi 15 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 nganamthanglong 15 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 nganamthanglong 15 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 nguyenduclich 16 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 touran 16 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 tomi_bach 16 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 bachhop1212 16 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 bachhop1212 16 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 bachhop1212 16 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 jadon 17 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 cogai_xauxi 18 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 covui2020 18 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 covui2020 19 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 songxa 20 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 ut_sin 22 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 hungbg2 22 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 thangvo 22 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 songxa 22 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 thangvo 22 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 hoa9999 22 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 sontra 22 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 khihandatbac 23 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 khihandatbac 23 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 khihandatbac 23 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 khihandatbac 23 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 caothuvuonchuoi 23 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 dunglamemsonhe 23 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 nguyenduclich 24 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 ut_sin 25 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 ut_sin 25 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 jadon 25 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 muiten_hoabinh 26 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 covui2020 26 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 xxeephao 26 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 huy89 29 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 denimchung 29 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 tuoimui 29 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 song_nui 29 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 song_nui 29 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 cuti2014 29 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 3 huynhsau 29 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 chichung 30 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 chichung 30 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 chichung 30 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 huy89 30 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 sontra 30 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 thienlongbatbo2 30 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 thienlongbatbo2 30 Ngày trước 
langtu_hp 1 - 0 khihandatbac 30 Ngày trước 
langtu_hp 0 - 1 songxa 1 Tháng trước
langtu_hp 1 - 0 songxa 1 Tháng trướcCarô
Caro Player: langtu_hp Đẳng Cấp 0
Điểm: 137
Online 1 Tháng trước
Channel 3000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
137
100
Điểm Uy Tín
8082
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy