ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

MOTMINHSG
Chứng Thực

motminhsg
(huynh phu)
Điểm Uy Tín:
2786
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
11/15/07
Ngày Chơi:
09/25/20 [ 25 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của motminhsgCờ Tướng
Chinese Chess Player: motminhsg Đẳng Cấp 0
Điểm: 1198
Online 24 Ngày trước
Channel 2002

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
1198
100
Điểm Uy Tín
2786
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
motminhsg 0 - 1 steven0715 24 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 saola_chess 24 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 newstar2018 24 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 ccattbbui 24 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 songxa 24 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 songxa 24 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 songxa 24 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 bientinh_20 24 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 songxa 24 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 songxa 24 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 comco 24 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 vumyan 24 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 viendong 24 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 comco 24 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 suphu1kiem 24 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 saola_chess 24 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 steven0715 24 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 thenewworld 25 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 minhhai2008 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 vumyan 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 suphu1kiem 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 vumyan 25 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 sungno04 25 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 ttthuynh 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 keyboard2020 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 romdot 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 nvt2020 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 nvt2020 25 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 tamhiepxephaoma 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 wenhao 25 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 dunglamemsonhe 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 tamhiepxephaoma 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 dunglamemsonhe 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 nguyenduclich 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 nguyenduclich 25 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 hungwoos 25 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 thanhdo 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 ccattbbui 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 ccattbbui 25 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 hungwoos 25 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 ngucoctien 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 romannguyen 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 nguyenlyban 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 taingoc 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 xxeephao 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 cocxanh 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 cocxanh 25 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 hungwoos 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 xxeephao 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 hungwoos 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 hungwoos 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 thanhn 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 duongquan 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 thanhn 25 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 vhnguyen 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 sungno04 25 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 coxomlo68 25 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 chiu_choi_ 25 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 jadon 25 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 covui2020 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 sungno04 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 ttthuynh 26 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 sungno04 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 keyboard2020 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 mention 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 saola_chess 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 binhtintin 26 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 chyew 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 ttthuynh 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 thanhn 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 ttthuynh 26 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 thancobatbai123 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 sungno04 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 haybithua11 26 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 dumamaychinliva 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 phao1977 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 romannguyen 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 hathu_bathoan 26 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 romdot 26 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 phao1977 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 vumyan 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 phao1977 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 rin_rin 26 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 thanhan68 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 mention 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 thanhan68 26 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 thanhan68 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 phao1977 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 cogai_xauxi 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 wenhao 26 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 toanco 26 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 langtu_hp 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 dunglamemsonhe 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 dothe 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 dunglamemsonhe 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 saola_chess 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 cogai_xauxi 26 Ngày trước 
motminhsg 0 - 1 cocxanh 26 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 phao1977 26 Ngày trước 
motminhsg 1 - 0 hungwoos 26 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy