ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGHIA_GER
Chứng Thực

Hỏa Bang
Phần Tử
nghia_ger
(nghia)
Điểm Uy Tín:
325
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
04/19/77
(43 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
06/16/07
Ngày Chơi:
10/20/20 [ 59 Phút trước ]
Nơi ở:
germany
Nghề Nghiệp:
ngamcuaso


Xem những bài viết của nghia_gerCờ Tướng
Chinese Chess Player: nghia_ger Hạng #176
Đẳng Cấp 25
Điểm: 6178
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (20)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 26
Icon
1
1
Điểm
6178
2600
Điểm Uy Tín
325
2600
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
nghia_ger 0 - 1 pqk 0 Phút trước
nghia_ger 1 - 0 thu_roi_biet 0 Phút trước
nghia_ger 1 - 0 thu_roi_biet 0 Phút trước
nghia_ger 0 - 1 ngocninh1210 0 Phút trước
nghia_ger 0 - 1 satthu_phattam 10 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 satthu_phattam 11 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 satthu_phattam 12 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 satthu_phattam 12 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 xiga_cuba 12 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 dihoahodiep 13 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 ti_ui_ti 13 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 satthu_phattam 13 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 ti_toe 13 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 khihandatbac 13 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 bacbaphi1234 13 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 baolinh_2007 14 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 bacbaphi1234 14 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 xiga_cuba 14 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 bacbaphi1234 15 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 khoailang_voito 15 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 xiga_cuba 15 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 xiga_cuba 15 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 visual 15 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 visual 15 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 visual 15 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 xiga_cuba 16 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 xiga_cuba 16 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 xiga_cuba 16 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 dihoahodiep 17 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 dethich_hoisinh 17 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 nguyenduclich 17 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 bidu 17 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 bidu 17 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 bacbaphi1234 17 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 bacbaphi1234 17 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 bat_trando 17 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 bacbaphi1234 17 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 bat_trando 18 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 bat_trando 18 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 lucky_twin 18 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 hannt 19 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 ngoalongsinh 19 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 cuadong2002 19 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 bacbaphi1234 19 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 cuadong2002 19 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 hannt 19 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 thomastq 19 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 hannt 19 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 bacbaphi1234 20 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 bacbaphi1234 20 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 hannt 20 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 hannt 20 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 hannt 20 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 bacbaphi1234 20 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 bacbaphi1234 21 Giờ trước
nghia_ger 1 - 0 xiga_cuba 21 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 xiga_cuba 21 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 xiga_cuba 21 Giờ trước
nghia_ger 0 - 1 muitenxanh 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 leo_nail 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 tiendat_czech 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 oskar 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 kytutk 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 oskar 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 muitenxanh 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 taheo 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 oskar 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 satthu_phattam 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 oskar 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 linh_kientruc 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 maovuong 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 xiga_cuba 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 xiga_cuba 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 xiga_cuba 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 cogai_xauxi 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 satthu_phattam 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 lucky_twin 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 khihandatbac 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 khoailang_voito 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 sao_sec 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 ti_toe 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 ti_toe 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 bat_trando 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 bat_trando 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 ti_toe 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 ti_toe 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 lucky_twin 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 ngoalongsinh 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 ngoalongsinh 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 taheo 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 ngoalongsinh 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 ngoalongsinh 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 ngoalongsinh 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 thugian 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 ngoalongsinh 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 thugian 1 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 bacbaphi1234 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 huyendaugau 1 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 dihoahodiep 1 Ngày trước Carô
Caro Player: nghia_ger Đẳng Cấp 0
Điểm: 100
Online 07/20/15
Channel 3001

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
100
100
Điểm Uy Tín
325
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy