ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGUOIVIET_XAUXI
Chứng Thực

nguoiviet_xauxi (Chưa kích hoạt)
(nguoiviet_xauxi)
Điểm Uy Tín:
2698
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
04/14/14
Ngày Chơi:
09/21/20 [ 21 Giờ trước ]


Xem những bài viết của nguoiviet_xauxiCờ Tướng
Đẳng Cấp 0
Điểm: 1991
Online 17 Giờ trước
Channel 2002

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
1991
100
Điểm Uy Tín
2698
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
nguoiviet_xauxi 0 - 1 hoa9999 17 Giờ trước
nguoiviet_xauxi 1 - 0 chiu_choi_ 17 Giờ trước
nguoiviet_xauxi 0 - 1 ut_sin 17 Giờ trước
nguoiviet_xauxi 0 - 1 ut_sin 17 Giờ trước
nguoiviet_xauxi 1 - 0 ut_sin 18 Giờ trước
nguoiviet_xauxi 1 - 0 ut_sin 18 Giờ trước
nguoiviet_xauxi 0 - 1 ut_sin 18 Giờ trước
nguoiviet_xauxi 1 - 0 trongmang 18 Giờ trước
nguoiviet_xauxi 1 - 0 bachhop1212 18 Giờ trước
nguoiviet_xauxi 0 - 1 sooto 19 Giờ trước
nguoiviet_xauxi 1 - 0 ut_sin 19 Giờ trước
nguoiviet_xauxi 1 - 0 bmw_x5 19 Giờ trước
nguoiviet_xauxi 1 - 0 hongbang606 1 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 loveanh4ever 1 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 thienlongbatbo2 1 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 trau_vang 1 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 trongmang 1 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 yogurtngon61 1 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 steve1968 1 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 tuoithocz 1 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 sao_sec 2 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 laonong_99 2 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 costa 2 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 costa 2 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 luuanhvuhn 2 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 jadon 2 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 jadon 2 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 ecccccccc 2 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 ecccccccc 2 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 nguyenduclich 2 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 ecccccccc 2 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 ecccccccc 2 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 hungbg2 2 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 cybersuff 3 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 hoahongnhungpl 3 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 chyew 3 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 hoangngoc58 3 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 hoangngoc58 3 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 nguyenduclich 3 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 loveanh4ever 3 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 huy89 3 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 lanngoc03 3 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 chiu_choi_ 3 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 hitle 4 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 sugia_dianguc 4 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 newstar2018 4 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 ut_sin 4 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 ttthuynh 4 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 sugia_dianguc 4 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 caubai901 4 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 ut_sin 4 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 tannam2803 4 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 thutai 4 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 ngucoctien 4 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 tannam2803 4 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 trau_vang 4 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 thutai 4 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 chiu_choi_ 5 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 jadon 5 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 wenhao 5 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 keyboard2020 5 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 nguyenlyban 5 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 sugia_dianguc 5 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 coxomlo68 5 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 huy89 5 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 thienlongbatbo2 5 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 huy89 5 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 chiu_choi_ 5 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 thanhn 5 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 window 5 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 tonias 6 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 nguanon1205 6 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 nguanon1205 6 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 yogurtngon61 6 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 tuoimui 6 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 trau_vang 6 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 tmtvolga 7 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 huy89 7 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 tuoimui 7 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 xiga_cuba 7 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 virus_vuhan 7 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 xiga_cuba 7 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 bachhop1212 8 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 ph0ng_thu 8 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 ph0ng_thu 8 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 ph0ng_thu 8 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 suphu1kiem 8 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 thanhn 8 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 phuongsa 8 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 denimchung 8 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 denimchung 8 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 denimchung 8 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 virus_vuhan 8 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 yenthanh1916 8 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 suphu1kiem 8 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 phuongthuy85 9 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 chapmotmat10 9 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 phuongthuy85 9 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 0 - 1 touran 9 Ngày trước 
nguoiviet_xauxi 1 - 0 dung_hoi_b17 9 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy