ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGUYENDUCLICH
Chứng Thực

Thủy Bang
Phần Tử
nguyenduclich
(lich)
Điểm Uy Tín:
18
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
12/14/11
Ngày Chơi:
10/20/20 [ 17 Giờ trước ]


Xem những bài viết của nguyenduclichCờ Tướng
Chinese Chess Player: nguyenduclich Đẳng Cấp 7
Điểm: 3030
Online 14 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (20)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 8
Icon
1
1
Điểm
3030
800
Điểm Uy Tín
18
800
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
nguyenduclich 0 - 1 ngayve 14 Giờ trước
nguyenduclich 0 - 1 khihandatbac 14 Giờ trước
nguyenduclich 1 - 0 satthu_phattam 14 Giờ trước
nguyenduclich 0 - 1 satthu_phattam 15 Giờ trước
nguyenduclich 1 - 0 touran 16 Giờ trước
nguyenduclich 1 - 0 dihoahodiep 16 Giờ trước
nguyenduclich 0 - 1 dihoahodiep 16 Giờ trước
nguyenduclich 0 - 1 viet_boy_12 16 Giờ trước
nguyenduclich 0 - 1 viet_boy_12 16 Giờ trước
nguyenduclich 0 - 1 viet_boy_12 16 Giờ trước
nguyenduclich 1 - 0 viet_boy_12 17 Giờ trước
nguyenduclich 0 - 1 nghia_ger 17 Giờ trước
nguyenduclich 0 - 1 bocap2008 17 Giờ trước
nguyenduclich 0 - 1 bocap2008 17 Giờ trước
nguyenduclich 1 - 0 dethich_hoisinh 17 Giờ trước
nguyenduclich 0 - 1 bacbaphi1234 17 Giờ trước
nguyenduclich 0 - 1 bacbaphi1234 17 Giờ trước
nguyenduclich 0 - 1 dethich_hoisinh 17 Giờ trước
nguyenduclich 0 - 1 dethich_hoisinh 17 Giờ trước
nguyenduclich 0 - 1 bacbaphi1234 17 Giờ trước
nguyenduclich 1 - 0 nhatrang_8x 1 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 baolinh_2007 1 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 lucky_twin 1 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 dihoahodiep 1 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 ti_toe 1 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 dihoahodiep 1 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 visual 1 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 nhuanh20 1 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 bi99 1 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 nhuanh20 1 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 kyphung 1 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 tiendat_czech 1 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 touran 2 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 touran 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 dethich_hoisinh 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 iguread 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 ti_toe 2 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 viet_boy_12 2 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 touran 2 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 touran 2 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 kyphung 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 satthu_phattam 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 satthu_phattam 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 xiga_cuba 2 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 satthu_phattam 2 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 ngayve 2 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 kyphung 2 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 khoailang_voito 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 ngayve 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 bacbaphi1234 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 bacbaphi1234 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 ttieulongnu 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 dethich_hoisinh 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 smec_vietchao 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 bacbaphi1234 2 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 sao_sec 2 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 x5 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 x5 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 bacbaphi1234 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 jadon 2 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 jadon 2 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 levinh 3 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 khehat1minh 3 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 dethich_hoisinh 3 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 dethich_hoisinh 3 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 vannhungaydau78 3 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 vannhungaydau78 3 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 khehat1minh 3 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 satthu_phattam 3 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 luandaica 3 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 jadon 3 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 jadon 3 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 satthu_phattam 3 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 pdkk 3 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 pdkk 3 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 satthu_phattam 3 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 x5 3 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 x5 3 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 x5 3 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 x5 3 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 x5 3 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 kytutk 4 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 bi99 4 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 x5 4 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 thugian 4 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 muonmang_2002 4 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 smec_vietchao 4 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 taheo 4 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 huyendaugau 4 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 dethich_hoisinh 4 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 huyendaugau 4 Ngày trước 
nguyenduclich 0 - 1 kyphung 4 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 dethich_hoisinh 4 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 bacbaphi1234 4 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 dethich_hoisinh 4 Ngày trước 
nguyenduclich 1 - 0 huyendaugau 4 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy