ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

PHUONGSA
Chứng Thực

phuongsa
(phuongsa)
Điểm Uy Tín:
194
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
05/05/20
Ngày Chơi:
09/16/20 [ 5 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của phuongsaCờ Tướng
Chinese Chess Player: phuongsa Đẳng Cấp 0
Điểm: 1568
Online 5 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
1568
100
Điểm Uy Tín
194
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
phuongsa 0 - 1 sungno04 7 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 bmw_x5 7 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 bmw_x5 7 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 nguoiviet_xauxi 8 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 jadon 8 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 chiu_choi_ 8 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 hoahongnhungpl 9 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 phuongthuy85 9 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 hoahongnhungpl 9 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 romannguyen 9 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 nganamthanglong 9 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 chiu_choi_ 9 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 muonditnhau 9 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 nghia_ger 9 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 nghia_ger 9 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 nghia_ger 9 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 thanhnsw 9 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 nguoiviet_xauxi 9 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 jadon 9 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 trau_vang 9 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 mrquan123 9 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 mrquan123 9 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 tuoimui 9 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 bmw_x5 9 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 touran 9 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 chiu_choi_ 9 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 taingoc 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 romannguyen 10 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 romannguyen 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 xxeephao 10 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 coxomlo68 10 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 chiu_choi_ 10 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 motminhsg 10 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 minhhai2008 10 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 monney2020 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 mention 10 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 chiu_choi_ 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 mention 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 chiu_choi_ 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 bmw_x5 10 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 bmw_x5 10 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 sungno04 10 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 sungno04 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 ranho7mon 10 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 ttthuynh 10 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 tinh_euro 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 nutactaixuat 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 keyboard2020 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 sungno04 10 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 touran 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 bmw_x5 10 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 touran 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 virus_vuhan 10 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 touran 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 songxa 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 mrquan123 10 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 touran 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 nutactaixuat 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 nutactaixuat 10 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 suphu1kiem 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 muiten_hoabinh 10 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 motminhsg 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 nguyenduclich 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 dumamaychinliva 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 nguyenduclich 11 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 nguyenduclich 11 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 dumamaychinliva 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 muiten_hoabinh 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 batui 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 romannguyen 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 songxa 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 muiten_hoabinh 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 cocxanh 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 phao1977 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 huanpham 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 thanhn 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 thanhn 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 thanhn 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 bmw_x5 11 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 bmw_x5 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 romannguyen 11 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 romannguyen 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 romannguyen 11 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 romannguyen 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 thanhn 11 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 bachhop1212 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 huy89 11 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 phancongnhac 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 wenhao 11 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 romannguyen 12 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 phao1977 12 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 songxa 12 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 tuanhn6 12 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 toanco 12 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 minhhai2008 12 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 motminhsg 12 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 nutactaixuat 12 Ngày trước 
phuongsa 0 - 1 chichung 12 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 cocxanh 12 Ngày trước 
phuongsa 1 - 0 khihandatbac 12 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy