ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

SONGXA
Chứng Thực

Thổ Bang
Phần Tử
songxa
(songxa)
Điểm Uy Tín:
2133
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
08/05/05
Ngày Chơi:
09/22/20 [ 59 Phút trước ]


Xem những bài viết của songxaCờ Tướng
Chinese Chess Player: songxa Đẳng Cấp 5
Điểm: 4096
Online 0 Phút trước
Channel 2002

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (14)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 6
Icon
1
1
Điểm
4096
600
Điểm Uy Tín
2133
600
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
songxa 0 - 1 tvd_ok 0 Phút trước
songxa 1 - 0 thichgaidep 0 Phút trước
songxa 0 - 1 hoa9999 0 Phút trước
songxa 0 - 1 mrquan123 0 Phút trước
songxa 1 - 0 thichgaidep 0 Phút trước
songxa 1 - 0 chiu_choi_ 0 Phút trước
songxa 1 - 0 hoa9999 0 Phút trước
songxa 1 - 0 oxygencom 0 Phút trước
songxa 0 - 1 hoa9999 0 Phút trước
songxa 0 - 1 thich_choico 0 Phút trước
songxa 1 - 0 muonditmemay 0 Phút trước
songxa 1 - 0 chiu_choi_ 0 Phút trước
songxa 0 - 1 nuvuongcarong 0 Phút trước
songxa 1 - 0 thanhdx 0 Phút trước
songxa 0 - 1 thich_choico 0 Phút trước
songxa 0 - 1 thien_ha 0 Phút trước
songxa 0 - 1 batui 26 Phút trước
songxa 0 - 1 denimchung 10 Giờ trước
songxa 1 - 0 wenhao 10 Giờ trước
songxa 0 - 1 romannguyen 10 Giờ trước
songxa 1 - 0 saola_chess 10 Giờ trước
songxa 1 - 0 chiu_choi_ 10 Giờ trước
songxa 0 - 1 dothe 20 Giờ trước
songxa 1 - 0 hoa9999 21 Giờ trước
songxa 1 - 0 muonditmemay 21 Giờ trước
songxa 1 - 0 nuvuongcarong 21 Giờ trước
songxa 0 - 1 wenhao 22 Giờ trước
songxa 1 - 0 romdot 22 Giờ trước
songxa 1 - 0 tamhiepxephaoma 22 Giờ trước
songxa 1 - 0 rin_rin 22 Giờ trước
songxa 0 - 1 dothuy456 22 Giờ trước
songxa 1 - 0 thich_choico 22 Giờ trước
songxa 0 - 1 batui 23 Giờ trước
songxa 0 - 1 dothe 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 phao1977 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 rin_rin 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 tuanhn6 1 Ngày trước 
songxa 0 - 1 hainguyen7824 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 phao1977 1 Ngày trước 
songxa 0 - 1 toanco 1 Ngày trước 
songxa 0 - 1 nutactaixuat 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 motminhsg 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 duongquan 1 Ngày trước 
songxa 0 - 1 rin_rin 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 toanco 1 Ngày trước 
songxa 0 - 1 hoahongnhungpl 1 Ngày trước 
songxa 0 - 1 phao1977 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 motminhsg 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 toanco 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 rin_rin 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 hoahongnhungpl 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 motminhsg 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 rin_rin 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 hoahongnhungpl 1 Ngày trước 
songxa 0 - 1 thanhnsw 1 Ngày trước 
songxa 0 - 1 dunglamemsonhe 1 Ngày trước 
songxa 0 - 1 dunglamemsonhe 1 Ngày trước 
songxa 0 - 1 dunglamemsonhe 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 motminhsg 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 nguyenlyban 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 phao1977 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 romannguyen 1 Ngày trước 
songxa 0 - 1 be_biii 1 Ngày trước 
songxa 0 - 1 dothuy456 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 wenhao 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 virus_vuhan 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 dothe 1 Ngày trước 
songxa 1 - 0 dothuy456 1 Ngày trước 
songxa 0 - 1 bangle 1 Ngày trước 
songxa 0 - 1 saola_chess 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 batui 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 motminhsg 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 trongmang 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 romdot 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 batui 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 dothe 2 Ngày trước 
songxa 0 - 1 motminhsg 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 trongmang 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 romannguyen 2 Ngày trước 
songxa 0 - 1 tvd_ok 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 mention 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 phao1977 2 Ngày trước 
songxa 0 - 1 trongmang 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 trieuminh2012 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 tvd_ok 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 mention 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 trongmang 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 romannguyen 2 Ngày trước 
songxa 0 - 1 jadon 2 Ngày trước 
songxa 0 - 1 huy89 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 hitle 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 motminhsg 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 caothuvuonchuoi 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 phao1977 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 chiu_choi_ 2 Ngày trước 
songxa 0 - 1 xxeephao 2 Ngày trước 
songxa 0 - 1 caothuvuonchuoi 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 motminhsg 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 phao1977 2 Ngày trước 
songxa 1 - 0 chiu_choi_ 2 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy