ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

THANHDX
Chứng Thực

thanhdx
(thanhdx)
Điểm Uy Tín:
4456
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
02/08/12
Ngày Chơi:
01/24/21 [ 58 Phút trước ]


Xem những bài viết của thanhdxCờ Tướng
Chinese Chess Player: thanhdx Đẳng Cấp 0
Điểm: 2870
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
2870
100
Điểm Uy Tín
4456
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
thanhdx 1 - 0 tuongthangtran 0 Phút trước
thanhdx 0 - 1 tuongthangtran 37 Phút trước
thanhdx 1 - 0 tuankhanhrs 1 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 tuongthangtran 1 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 tuongthangtran 1 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 tuankhanhrs 1 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 chiu_choi_ 1 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 chiu_choi_ 1 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 tuongthangtran 2 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 toilatri 2 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 toilatri 2 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 tuongthangtran 3 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 khihandatbac 4 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 tranminhvu 4 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 tranminhvu 4 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 hoahongnhungpl 4 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 tuongthangtran 4 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 hoahongnhungpl 4 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 tuongthangtran 4 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 tuongthangtran 4 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 tuongthangtran 4 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 tuongthangtran 4 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 tuongthangtran 4 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 hoahongnhungpl 5 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 tuongthangtran 5 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 motminhsg 6 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 motminhsg 6 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 hoahongnhungpl 6 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 cuongnhim_hlqn 6 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 cuongnhim_hlqn 6 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 cuongnhim_hlqn 6 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 cuongnhim_hlqn 6 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 cuongnhim_hlqn 6 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 cuongnhim_hlqn 6 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 quang117119 7 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 hoahongnhungpl 7 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 khihandatbac 7 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 khihandatbac 7 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 chiu_choi_ 7 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 thichgaidep 8 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 motminhsg 8 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 thichgaidep 8 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 thichgaidep 8 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 thichgaidep 8 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 thichgaidep 8 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 thichgaidep 8 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 thichgaidep 8 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 thichgaidep 8 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 thichgaidep 8 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 thichgaidep 8 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 sstab 9 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 chiu_choi_ 9 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 tuanhn6 9 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 hitle 9 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 sungno04 9 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 hitle 9 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 chiu_choi_ 10 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 hoahongnhungpl 10 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 hoahongnhungpl 10 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 hoahongnhungpl 10 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 hoahongnhungpl 10 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 hitle 10 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 tuanhn6 10 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 hitle 10 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 hitle 10 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 thichgaidep 10 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 muongaptriky 11 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 toanco 11 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 toanco 11 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 toanco 11 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 cocxanh 11 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 cocxanh 12 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 tiet_canh_ 12 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 hoahongnhungpl 12 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 hoa9999 12 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 muongaptriky 12 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 cocxanh 12 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 phongbao 12 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 phongbao 12 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 tuanhn6 12 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 tuanhn6 12 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 hoivan 12 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 hoivan 12 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 muongaptriky 12 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 muongaptriky 12 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 cocxanh 12 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 muonditnhau 13 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 newstar2018 13 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 anhhung12 14 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 anhhung12 14 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 ranchiaolang 14 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 keyboard2020 14 Ngày trước 
thanhdx 1 - 0 suphu1kiem 14 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 coxomlo68 14 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 coxomlo68 14 Ngày trước 
thanhdx 0 - 1 thichgaidep 14 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy