ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

THANHNSW
Chứng Thực

thanhnsw
(thanh)
Điểm Uy Tín:
3499
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
03/06/14
Ngày Chơi:
10/20/20 [ 3 Giờ trước ]


Xem những bài viết của thanhnswCờ Tướng
Chinese Chess Player: thanhnsw Đẳng Cấp 1
Điểm: 3220
Online 0 Phút trước
Channel 2002

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 2
Icon
0
1
Điểm
3220
200
Điểm Uy Tín
3499
200
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
thanhnsw 0 - 1 saola_chess 0 Phút trước
thanhnsw 0 - 1 cuti2014 20 Giờ trước
thanhnsw 0 - 1 coxomlo68 21 Giờ trước
thanhnsw 1 - 0 steven0715 22 Giờ trước
thanhnsw 1 - 0 saola_chess 23 Giờ trước
thanhnsw 0 - 1 quang117119 23 Giờ trước
thanhnsw 0 - 1 taingoc 1 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 rin_rin 1 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 gangkhoa 1 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 truckaka 1 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 ttthuynh 1 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 taingoc 2 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 rin_rin 2 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 nuvuongcarong 3 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 jasonhong 3 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 tiendaniel 3 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 romannguyen 3 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 romannguyen 3 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 songxa 3 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 chiu_choi_ 4 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 saola_chess 4 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 saola_chess 4 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 yenthanh1916 4 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 yenthanh1916 4 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 hoa9999 4 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 romannguyen 4 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 chiu_choi_ 4 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 thilua2011 4 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 romannguyen 4 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 suphu1kiem 4 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 thilua2011 4 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 dothe 6 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 thangvo 7 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 cocxanh 8 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 coxomlo68 8 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 nhanlx 8 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 bientinh_20 9 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 ngucoctien 10 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 bmw_x5 10 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 bmw_x5 10 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 bmw_x5 10 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 phattanluong 10 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 saola_chess 11 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 mention 11 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 saola_chess 11 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 co_3_mien 11 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 duongquan 11 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 toanco 11 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 steven0715 11 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 coxomlo68 12 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 saola_chess 12 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 phao1977 12 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 steven0715 13 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 saola_chess 13 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 hitle 13 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 wenhao 25 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 duongquan 25 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 duongquan 25 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 thanhn 25 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 phao1977 26 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 sungno04 26 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 thien_ha 27 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 romannguyen 28 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 duongquan 28 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 duongquan 28 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 tvd_ok 28 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 romannguyen 28 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 hoahongnhungpl 29 Ngày trước 
thanhnsw 1 - 0 songxa 29 Ngày trước 
thanhnsw 0 - 1 saola_chess 30 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy