ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

TUONGTHANGTRAN
Chứng Thực

tuongthangtran
(tuongthangtran)
Điểm Uy Tín:
3500
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
06/24/05
Ngày Chơi:
03/03/21 [ 4 Giờ trước ]


Xem những bài viết của tuongthangtranCờ Tướng
Chinese Chess Player: tuongthangtran Đẳng Cấp 0
Điểm: 2076
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
2076
100
Điểm Uy Tín
3500
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
tuongthangtran 1 - 0 toolate 0 Phút trước
tuongthangtran 0 - 1 toanco 22 Phút trước
tuongthangtran 1 - 0 tdlongtkhd 34 Phút trước
tuongthangtran 0 - 1 toolate 54 Phút trước
tuongthangtran 1 - 0 quang117119 22 Giờ trước
tuongthangtran 0 - 1 quang117119 23 Giờ trước
tuongthangtran 1 - 0 quang117119 23 Giờ trước
tuongthangtran 0 - 1 quang117119 23 Giờ trước
tuongthangtran 0 - 1 quang117119 23 Giờ trước
tuongthangtran 0 - 1 quang117119 23 Giờ trước
tuongthangtran 0 - 1 cogai_xauxi 1 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 tdlongtkhd 1 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 tdlongtkhd 1 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 tuanhn6 1 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 bigten 1 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 yue_fei 1 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 yue_fei 1 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 yue_fei 1 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 chiu_choi_ 1 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 cogai_xauxi 1 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 quang117119 1 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 cogai_xauxi 2 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 cogai_xauxi 2 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 cogai_xauxi 2 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 yue_fei 2 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 lai_hoan 2 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 yue_fei 8 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 be_biii 8 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 langtuspc 8 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 be_biii 8 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 langtuspc 8 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 langtuspc 8 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 langtuspc 8 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 langtuspc 8 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 langtuspc 8 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 quang117119 8 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 cogai_xauxi 8 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 quang117119 8 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 chiu_choi_ 8 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 cogai_xauxi 8 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 langtuspc 8 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 hetkhachroi01 8 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 hetkhachroi01 9 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 langtuspc 9 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 quang117119 9 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 9 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 quang117119 9 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 quang117119 9 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 quang117119 9 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 antos_pham 22 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 quang117119 23 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 antos_pham 23 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 chiu_choi_ 23 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 chiu_choi_ 23 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 musician 23 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 sooto 23 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 x5 23 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 antos_pham 24 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 nanglai 25 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 antos_pham 27 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 cuongnhim_hlqn 27 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 cuongnhim_hlqn 27 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 antos_pham 27 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 antos_pham 27 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 antos_pham 27 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 yue_fei 27 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 quang117119 27 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 antos_pham 28 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 tuankhanhrs 28 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 tuankhanhrs 28 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 antos_pham 28 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 tuankhanhrs 28 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 tuankhanhrs 28 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 nusinh_2003 28 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 tranminhvu 28 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 yue_fei 28 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 antos_pham 28 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 toilatri 29 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 dethich_hoisinh 29 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 antos_pham 29 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 toilatri 29 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 toilatri 29 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 toilatri 29 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 toilatri 29 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 toilatri 29 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 toilatri 29 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 tuankhanhrs 29 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 tuankhanhrs 29 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 thuy_my 29 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 nanglai 29 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 nanglai 29 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 chiu_choi_ 29 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 chiu_choi_ 29 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 thanhdx 29 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 antos_pham 30 Ngày trước 
tuongthangtran 0 - 1 antos_pham 30 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 antos_pham 30 Ngày trước 
tuongthangtran 1 - 0 antos_pham 30 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy