ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

TVD_OK
Chứng Thực

tvd_ok
(Tran Doai)
Điểm Uy Tín:
8404
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
11/10/07
Ngày Chơi:
10/20/20 [ 1 Giờ trước ]


Xem những bài viết của tvd_okCờ Tướng
Chinese Chess Player: tvd_ok Đẳng Cấp 0
Điểm: 2963
Online 0 Phút trước
Channel 2002

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
2963
100
Điểm Uy Tín
8404
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
tvd_ok 1 - 0 rin_rin 0 Phút trước
tvd_ok 0 - 1 lymatsau 0 Phút trước
tvd_ok 1 - 0 saola_chess 0 Phút trước
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 0 Phút trước
tvd_ok 1 - 0 saola_chess 0 Phút trước
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 0 Phút trước
tvd_ok 1 - 0 saola_chess 0 Phút trước
tvd_ok 1 - 0 saola_chess 0 Phút trước
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 0 Phút trước
tvd_ok 1 - 0 saola_chess 0 Phút trước
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 0 Phút trước
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 0 Phút trước
tvd_ok 1 - 0 saola_chess 0 Phút trước
tvd_ok 1 - 0 saola_chess 0 Phút trước
tvd_ok 1 - 0 saola_chess 0 Phút trước
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 0 Phút trước
tvd_ok 1 - 0 saola_chess 0 Phút trước
tvd_ok 0 - 1 newstar2018 0 Phút trước
tvd_ok 0 - 1 romannguyen 12 Giờ trước
tvd_ok 0 - 1 trongmang 12 Giờ trước
tvd_ok 1 - 0 batui 18 Giờ trước
tvd_ok 0 - 1 hoahongnhungpl 22 Giờ trước
tvd_ok 0 - 1 dunglamemsonhe 22 Giờ trước
tvd_ok 1 - 0 hainguyen7824 23 Giờ trước
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 23 Giờ trước
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 23 Giờ trước
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 23 Giờ trước
tvd_ok 1 - 0 saola_chess 23 Giờ trước
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 23 Giờ trước
tvd_ok 1 - 0 saola_chess 23 Giờ trước
tvd_ok 0 - 1 thanhn 23 Giờ trước
tvd_ok 1 - 0 dunglamemsonhe 1 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 dunglamemsonhe 1 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 dunglamemsonhe 1 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 rin_rin 1 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 rin_rin 1 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 rin_rin 1 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 daipro 1 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 batui 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 batui 3 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 batui 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 3 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 saola_chess 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 3 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 muonditmemay 4 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 toilatri 4 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 4 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 romannguyen 4 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 taingoc 4 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 dunglamemsonhe 4 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 hainguyen7824 4 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 thilua2011 4 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 thilua2011 4 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 4 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 4 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 4 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 4 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 huy89 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 5 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 saola_chess 5 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 saola_chess 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 5 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 saola_chess 5 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 saola_chess 5 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 saola_chess 5 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 lymatsau 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 lymatsau 5 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 lymatsau 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 dunglamemsonhe 5 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 hoahongnhungpl 5 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 nhanlx 6 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 hungwoos 6 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 hungwoos 6 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 coxomlo68 6 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 dunglamemsonhe 6 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 toanco 7 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 dothe 7 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 romannguyen 7 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 toanco 7 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 toanco 7 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 dunglamemsonhe 7 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 toanco 7 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 toanco 7 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 toanco 7 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 hungwoos 7 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 jadon 8 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 dunglamemsonhe 8 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 dunglamemsonhe 8 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 tuanrobe 8 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 duongquan 8 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 thanhn 8 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 gangkhoa 8 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 thanhca 8 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 sontra 9 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 sungno04 10 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 romannguyen 11 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 sungno04 11 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 dothe 11 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy