ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

UFO_CRASH
Chứng Thực

ufo_crash
(crash in love :P)
Điểm Uy Tín:
5917
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
03/01/06
Ngày Chơi:
06/15/21 [ 1 Giờ trước ]
Nơi ở:
https://cotuong-online.com/
Nghề Nghiệp:
student


Xem những bài viết của ufo_crashCờ Tướng
Chinese Chess Player: ufo_crash Đẳng Cấp 0
Điểm: 1810
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
1810
100
Điểm Uy Tín
5917
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
ufo_crash 1 - 0 chiu_choi_ 0 Phút trước
ufo_crash 0 - 1 chiu_choi_ 0 Phút trước
ufo_crash 1 - 0 honghavu 0 Phút trước
ufo_crash 1 - 0 honghavu 0 Phút trước
ufo_crash 1 - 0 honghavu 0 Phút trước
ufo_crash 0 - 1 honghavu 0 Phút trước
ufo_crash 1 - 0 honghavu 19 Phút trước
ufo_crash 1 - 0 honghavu 33 Phút trước
ufo_crash 0 - 1 tdlongtkhd 1 Giờ trước
ufo_crash 1 - 0 honghavu 5 Giờ trước
ufo_crash 0 - 1 tuankhanhrs 6 Giờ trước
ufo_crash 1 - 0 hungdang8586 8 Giờ trước
ufo_crash 0 - 1 taingoc 9 Giờ trước
ufo_crash 1 - 0 sooto 9 Giờ trước
ufo_crash 1 - 0 tuankhanhrs 10 Giờ trước
ufo_crash 1 - 0 honghavu 20 Giờ trước
ufo_crash 1 - 0 honghavu 21 Giờ trước
ufo_crash 0 - 1 honghavu 21 Giờ trước
ufo_crash 1 - 0 chiu_choi_ 21 Giờ trước
ufo_crash 0 - 1 honghavu 21 Giờ trước
ufo_crash 1 - 0 honghavu 22 Giờ trước
ufo_crash 1 - 0 honghavu 23 Giờ trước
ufo_crash 0 - 1 hungdang8586 1 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 1 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 tdlongtkhd 1 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 dangcappro 1 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 dangcappro 1 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 honghavu 1 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 1 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 honghavu 1 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 tuanhn6 1 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 tuanhn6 1 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 tuankhanhrs 1 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 quang117119 1 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 quang117119 1 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 hongbang606 1 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 1 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 hongbang606 1 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 1 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 1 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 2 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 honghavu 2 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 2 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 2 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 honghavu 2 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 taingoc 2 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 hoahongnhungpl 2 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 yue_fei 2 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 2 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 2 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 3 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 3 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 3 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 honghavu 3 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 hungdang8586 3 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 nuoccuonhoatroi 3 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 3 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 hungdang8586 4 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 tdlongtkhd 4 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 hoahongnhungpl 4 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 chiu_choi_ 4 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 chao_long 4 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 chiu_choi_ 4 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 dangcappro 4 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 4 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 4 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 4 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 honghavu 4 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 5 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 ngayve 5 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 ngayve 5 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 sontra 5 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 honghavu 5 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 sontra 5 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 covi_19 5 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 taingoc 5 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 taingoc 5 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 tuanhn6 5 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 covi_19 5 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 covi_19 5 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 hungdang8586 5 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 5 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 hungdang8586 6 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 honghavu 6 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 nuoccuonhoatroi 6 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 6 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 hungdang8586 6 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 hungdang8586 6 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 honghavu 6 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 romannguyen 6 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 romannguyen 6 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 6 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 honghavu 7 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 chiu_choi_ 7 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 chiu_choi_ 7 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 tuanhn6 7 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 tuanhn6 7 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 tdlongtkhd 7 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 taingoc 7 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 taingoc 7 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy