ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

UFO_CRASH
Chứng Thực

ufo_crash
(crash in love :P)
Điểm Uy Tín:
5582
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
03/01/06
Ngày Chơi:
03/03/21 [ 9 Giờ trước ]
Nơi ở:
hong noi
Nghề Nghiệp:
student


Xem những bài viết của ufo_crashCờ Tướng
Chinese Chess Player: ufo_crash Đẳng Cấp 0
Điểm: 3701
Online 6 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
3701
100
Điểm Uy Tín
5582
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
ufo_crash 1 - 0 phongbao 8 Giờ trước
ufo_crash 0 - 1 khihandatbac 12 Giờ trước
ufo_crash 1 - 0 langtuspc 20 Giờ trước
ufo_crash 1 - 0 langtuspc 20 Giờ trước
ufo_crash 1 - 0 couphay 20 Giờ trước
ufo_crash 0 - 1 yue_fei 21 Giờ trước
ufo_crash 0 - 1 cuongnhim_hlqn 21 Giờ trước
ufo_crash 1 - 0 thuy_my 1 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 sontra 1 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 langtuspc 1 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 leo_nail 2 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 lai_hoan 2 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 nanglai 2 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 tuanhn6 2 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 leo_nail 3 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 xinduocthogiao 3 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 xinduocthogiao 3 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 xinduocthogiao 3 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 toolate 3 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 nanglai 3 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 sstab 3 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 quang117119 3 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 cuongnhim_hlqn 4 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 leo_nail 4 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 leo_nail 4 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 cuongnhim_hlqn 4 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 sstab 4 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 couphay 5 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 tranminhvu 5 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 tranminhvu 5 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 nanglai 5 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 couphay 5 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 mina2015 5 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 couphay 5 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 thuy_my 6 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 thuy_my 6 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 thuy_my 6 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 nghechuot08 6 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 tmv11 6 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 quang117119 6 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 tmv11 6 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 cuongnhim_hlqn 7 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 tranminhvu 7 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 cuongnhim_hlqn 8 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 liga 8 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 thuy_my 8 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 thuy_my 8 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 doicong 8 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 nguyenduclich 8 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 sao_sec 8 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 chiu_choi_ 8 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 tiendat_czech 8 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 cuongnhim_hlqn 8 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 quang117119 8 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 doicong 9 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 xinduocthogiao 9 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 thuy_my 9 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 yen_vy 9 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 doicong 9 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 iguread 9 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 sao_sec 9 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 iguread 10 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 iguread 10 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 cuongnhim_hlqn 10 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 iguread 10 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 cuongnhim_hlqn 10 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 sooto 10 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 phongbao 11 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 iguread 11 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 iguread 11 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 leo_nail 11 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 leo_nail 11 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 tuanrobe 11 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 cuongnhim_hlqn 11 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 cuongnhim_hlqn 11 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 leo_nail 12 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 leo_nail 12 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 cuongnhim_hlqn 12 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 cuongnhim_hlqn 12 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy