ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

VUMYAN
Chứng Thực

vumyan (Chưa kích hoạt)
(doi em)
Điểm Uy Tín:
1602
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
11/25/12
Ngày Chơi:
10/19/20 [ 1 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của vumyanCờ Tướng
Đẳng Cấp 0
Điểm: 5395
Online 1 Ngày trước
Channel 2000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
5395
100
Điểm Uy Tín
1602
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
vumyan 1 - 0 dumamaychinliva 1 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 rin_rin 1 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 huy89 1 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 chichung 1 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 ranchiaolang 1 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 ufo_crash 1 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 muongaptriky 11 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 romannguyen 11 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 romannguyen 11 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 thenewworld 11 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 hathu_bathoan 11 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 couphay 11 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 thenewworld 12 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 hathu_bathoan 12 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 tuanrobe 12 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 jadon 12 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 phao1977 12 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 steven0715 12 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 cocxanh 12 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 coxomlo68 12 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 romannguyen 12 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 coxomlo68 12 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 jadon 13 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 jadon 13 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 bientinh_20 13 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 thanhdx 13 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 hungwoos 13 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 monney2020 13 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 xip 13 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 minhhai2008 14 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 monney2020 14 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 chiu_choi_ 14 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 thanhn 14 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 keyboard2020 14 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 hongbang606 14 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 thansau2008 14 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 keyboard2020 14 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 keyboard2020 14 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 chiu_choi_ 14 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 saola_chess 14 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 chiu_choi_ 14 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 saola_chess 14 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 dumamaychinliva 14 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 tvd_ok 14 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 romannguyen 14 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 touran 14 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 romannguyen 14 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 rin_rin 14 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 trongmang 14 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 suphu1kiem 24 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 steven0715 24 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 motminhsg 24 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 suphu1kiem 24 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 steven0715 24 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 steven0715 25 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 sixhair 25 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 suphu1kiem 25 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 sixhair 25 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 suphu1kiem 25 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 motminhsg 25 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 nguyenlyban 25 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 saola_chess 25 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 saola_chess 25 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 rin_rin 25 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 ngucoctien 25 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 motminhsg 25 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 ngucoctien 25 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 jadon 25 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 ut_sin 25 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 romannguyen 26 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 motminhsg 26 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 hungwoos 26 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 saola_chess 26 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 lymatsau 26 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 nguyenlyban 28 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 hungwoos 29 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 hungwoos 29 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 tuanrobe 29 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 wenhao 29 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 thancobatbai123 30 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 hoahongnhungpl 30 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 thancobatbai123 30 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 covui2020 30 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 nothing101 30 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 thilua2011 30 Ngày trước 
vumyan 0 - 1 phao1977 30 Ngày trước 
vumyan 1 - 0 rin_rin 30 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy