ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

WENHAO
Chứng Thực

wenhao
(DengHao)
Điểm Uy Tín:
1284
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
06/20/77
(43 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
05/30/07
Ngày Chơi:
10/05/20 [ 15 Ngày trước  ]
Nơi ở:
Ha Noi
Nghề Nghiệp:
nhan vien van phong


Xem những bài viết của wenhaoCờ Tướng
Hạng #790
Đẳng Cấp 12
Điểm: 2211
Online 15 Ngày trước
Channel 2000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 13
Icon
0
1
Điểm
2211
1300
Điểm Uy Tín
1284
1300
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
wenhao 0 - 1 nutactaixuat 15 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 batui 15 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 nghia_ger 15 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 hungwoos 15 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 newstar2018 25 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 thanhnsw 25 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 chiu_choi_ 25 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 comco 25 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 jasonhong 25 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 nguyenlyban 25 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 nuvuongcarong 25 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 muonditmemay 25 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 nuvuongcarong 25 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 muonditmemay 25 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 muonditmemay 25 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 muonditmemay 25 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 nuvuongcarong 25 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 mrquan123 25 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 batui 25 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 batui 25 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 romdot 25 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 romannguyen 25 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 dung_hoi_b17 25 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 dung_hoi_b17 25 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 sontra 25 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 motminhsg 25 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 chiu_choi_ 25 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 hoa9999 26 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 thangvo 26 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 romannguyen 26 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 muonditmemay 26 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 thangvo 26 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 phuongthuy85 26 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 ngucoctien 26 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 caothuvuonchuoi 26 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 ngoquyen88 26 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 nutactaixuat 26 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 thien_ha 26 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 ngucoctien 26 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 romdot 26 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 taingoc 26 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 motminhsg 26 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 sixhair 26 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 ttthuynh 27 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 ttthuynh 27 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 jasonhong 27 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 ttthuynh 27 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 ranho7mon 27 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 nuvuongcarong 27 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 phuongthuy85 27 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 nutactaixuat 27 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 batui 27 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 hainguyen7824 27 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 phuongthuy85 27 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 phao1977 27 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 sontra 27 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 coxomlo68 27 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 songxa 27 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 romannguyen 28 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 romannguyen 28 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 hoa9999 28 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 phuongthuy85 28 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 touran 28 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 batui 28 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 cuti2014 28 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 nuvuongcarong 28 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 touran 28 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 romannguyen 28 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 chichung 29 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 vumyan 29 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 songxa 29 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 romannguyen 29 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 chiu_choi_ 29 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 mrquan123 29 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 cogai_xauxi 29 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 dothe 29 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 dothuy456 29 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 cogai_xauxi 29 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 muonditmemay 29 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 mrquan123 29 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 mrquan123 29 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 thienlongbatbo2 29 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 dunglamemsonhe 29 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 songxa 29 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 batui 29 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 oxygencom 29 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 thilua2011 29 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 steven0715 30 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 songxa 30 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 thienlongbatbo2 30 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 thienlongbatbo2 30 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 thienlongbatbo2 30 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 touran 30 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 batui 30 Ngày trước 
wenhao 1 - 0 trau_vang 30 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 batui 30 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 ranho7mon 30 Ngày trước 
wenhao 0 - 1 ranho7mon 30 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy