ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

JADON
Chứng Thực

jadon
(jasmine)
Điểm Uy Tín:
10161
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
02/18/10
Ngày Chơi:
08/10/20 [ 4 Giờ trước ]


Xem những bài viết của jadonCờ Tướng
Chinese Chess Player: jadon Hạng #493 (1)
Đẳng Cấp 15
Điểm: 4949
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (17)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 16
Icon
1
1
Điểm
4949
1600
Điểm Uy Tín
10161
1600
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
jadon 1 - 0 huy89 0 Phút trước
jadon 1 - 0 xxeephao 0 Phút trước
jadon 1 - 0 covui2020 0 Phút trước
jadon 0 - 1 damrong 0 Phút trước
jadon 1 - 0 huy89 8 Phút trước
jadon 1 - 0 cocxanh 16 Phút trước
jadon 1 - 0 hoa9999 7 Giờ trước
jadon 0 - 1 yenthanh1916 7 Giờ trước
jadon 0 - 1 hoa9999 7 Giờ trước
jadon 1 - 0 nguyenlyban 7 Giờ trước
jadon 0 - 1 huyendaugau 9 Giờ trước
jadon 1 - 0 hoa9999 9 Giờ trước
jadon 1 - 0 song_nui 9 Giờ trước
jadon 1 - 0 hoa9999 9 Giờ trước
jadon 1 - 0 phuongsa 9 Giờ trước
jadon 1 - 0 nutactaixuat 9 Giờ trước
jadon 1 - 0 hoa9999 11 Giờ trước
jadon 0 - 1 thanhn 11 Giờ trước
jadon 1 - 0 thanhn 11 Giờ trước
jadon 1 - 0 nguoiviet_xauxi 11 Giờ trước
jadon 1 - 0 mrquan123 11 Giờ trước
jadon 0 - 1 thanhn 11 Giờ trước
jadon 1 - 0 muiten_hoabinh 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 nguyenlyban 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 xxeephao 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 hongbang606 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 chichung 1 Ngày trước 
jadon 0 - 1 ecccccccc 1 Ngày trước 
jadon 0 - 1 vumyan 1 Ngày trước 
jadon 0 - 1 chichung 1 Ngày trước 
jadon 0 - 1 chichung 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 hoa9999 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 hoa9999 1 Ngày trước 
jadon 0 - 1 yenthanh1916 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
jadon 0 - 1 taheo 1 Ngày trước 
jadon 0 - 1 dunglamemsonhe 1 Ngày trước 
jadon 0 - 1 songxa 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 yenthanh1916 1 Ngày trước 
jadon 0 - 1 langtu_hp 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 huyendaugau 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 thuy_my 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 huyendaugau 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 nhat_truong 2 Ngày trước 
jadon 0 - 1 thanhn 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 mikemai 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 mrquan123 2 Ngày trước 
jadon 0 - 1 mikemai 2 Ngày trước 
jadon 0 - 1 recca 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 levinh_ 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 levinh_ 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 jetli001 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 nguoiviet_xauxi 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 nguoiviet_xauxi 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 nguoiviet_xauxi 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 hitle 2 Ngày trước 
jadon 0 - 1 nutactaixuat 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 ngaivu 2 Ngày trước 
jadon 0 - 1 hoa9999 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 nguoiviet_xauxi 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 hoa9999 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 nguoiviet_xauxi 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 hathu_bathoan 2 Ngày trước 
jadon 0 - 1 tamhiepxephaoma 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 xxeephao 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 huy89 3 Ngày trước 
jadon 1 - 0 hathu_bathoan 3 Ngày trước 
jadon 0 - 1 tamhiepxephaoma 3 Ngày trước 
jadon 0 - 1 huy89 3 Ngày trước 
jadon 1 - 0 chapmotmat10 3 Ngày trước 
jadon 1 - 0 huy89 3 Ngày trước 
jadon 1 - 0 caothuvuonchuoi 3 Ngày trước 
jadon 0 - 1 mikemai 3 Ngày trước 
jadon 0 - 1 xxeephao 3 Ngày trước 
jadon 0 - 1 ecccccccc 3 Ngày trước 
jadon 1 - 0 huyendaugau 3 Ngày trước 
jadon 0 - 1 hoa9999 3 Ngày trước 
jadon 1 - 0 nguoiviet_xauxi 3 Ngày trước 
jadon 0 - 1 nguyenlyban 3 Ngày trước 
jadon 0 - 1 mikemai 3 Ngày trước 
jadon 1 - 0 nutactaixuat 3 Ngày trước 
jadon 1 - 0 hoa9999 3 Ngày trước 
jadon 1 - 0 nutactaixuat 3 Ngày trước 
jadon 1 - 0 steven0715 3 Ngày trước 
jadon 1 - 0 keyboard2020 3 Ngày trước 
jadon 1 - 0 muc_dong 3 Ngày trước 
jadon 1 - 0 be_biii 3 Ngày trước 
jadon 1 - 0 mikemai 3 Ngày trước 
jadon 0 - 1 phuongsa 3 Ngày trước 
jadon 1 - 0 thanhn 3 Ngày trước 
jadon 1 - 0 nguyenlyban 4 Ngày trước 
jadon 1 - 0 chyew 4 Ngày trước 
jadon 1 - 0 athuy 4 Ngày trước 
jadon 1 - 0 vhnguyen 4 Ngày trước 
jadon 1 - 0 sontra 4 Ngày trước 
jadon 0 - 1 nguyenlyban 4 Ngày trước 
jadon 1 - 0 vhnguyen 4 Ngày trước 
jadon 1 - 0 baolinh_2007 4 Ngày trước 
jadon 1 - 0 vhnguyen 4 Ngày trước 
jadon 1 - 0 xip 4 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy